Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp, HT22

Anmäl

Arbetar du med flyktingar och vill stödja dem till bättre hälsa? Detta är en kurs som ger tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri som vänder sig till anställda i sjukvården, kommuner och på Arbetsförmedlingen. Du tränas i att se samband mellan traumatiska upplevelser, migration, integration och sjukdom. Du kommer känna till kulturell variation i sjukdomsuttryck och ha konkreta redskap för att genomföra uppskattade och effektiva möten i mångkulturell miljö.

Beskrivning av kursen

Kursens mål

Efter genomgången kurs har deltagaren ökad kompetens att möta flyktingar och stödja dem till bättre hälsa. Kursdeltagarna kommer behärska instrumentet Kulturformuleringsintervjun som underlättar bemötande i mångkulturella miljöer.

Kursen ska även leda till att deltagaren:
• Kan identifiera psykisk ohälsa och känna till kulturella variationer av hälsa
• Se samband mellan postmigrationsfaktorer och hälsa samt vikten av psykosocialt stöd
• Förstå effekterna av, och bemötande gentemot, personer som utsatts för traumatiska händelser
• Fördjupad kunskap om tortyrskador och dess konsekvenser, såsom smärta och funktionsvariationer
• Ha fördjupade kunskaper om hälsobehov hos barn och ungdomar i migration
• Har en förståelse för lagar och regler som styr mottagandet av kvotflyktingar, asylsökande och skyddsbehövande samt olika aktörers roller, inklusive vad för vård som finns för migranter.

Målgrupp

Kurs vänder sig till dig som har erfarenhet från verksamhet där man möter flyktingar, exempelvis inom psykiatri, primärvård, kommun (exempelvis socialtjänst, Elevhälsa, SFI, boenden) och Arbetsförmedlingen.


Tid och Plats
Inledande kursvecka under 17-21 oktober. Sen uppföljande heldagar med examination: 17-18 nov.

Stockholm, Transkulturellt Centrum. Mer information kommer i samband med välkomstbrevet.


Pris

8000 kr exkl. moms


Mer information

Vid frågor om kursinnehåll:
Mattias Strand, Överläkare, specialistläkare i psykiatri, kursansvarig
Transkulturellt Centrum
E-post: mattias.strand@ki.se

Vid administrativa frågor:
Kristoffer Mörtsjö projektkoordinator
Karolinska Institutet, Uppdragsutbildning
E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se
Telefon: 08 524 860 32


Anmäl