Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad, 7,5 hp, HT22

Anmäl

Fördjupa dina kunskaper inom vård och omvårdnad av patienter som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp. Det här är en kurs som är förankrad i forskning och evidens vilken kommer att stärka dig i din sjuksköterskeprofession i vården av den thoraxkirurgiska patienten

Om kursen
Vården av patienter som har genomgått ett thoraxkirurgiskt ingrepp är komplex. Med den snabba behandlingsutvecklingen inom den thoraxkirurgiska specialiteten så behövs ökat fokus på omvårdnaden. Kursen kommer att ge dig specifik kunskap om vård och omvårdnad av den thoraxkirurgiska patienten som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp under den pre-, peri- och postoperativa fasen.

Syfte och mål
Kursens syfte är att du ska fördjupa dina kunskaper inom omvårdnad av den thoraxkirurgiska patienten. Kursen skall ge förutsättningar att utifrån ett omvårdnadsperspektiv utarbeta kvalitets- och förbättringsprojekt.
Efter genomgången kurs kommer du kunna:
• Redogöra för de vanligaste sjukdomstillstånden, dess etiologi och patofysiologi
• Analysera riskfaktorer, omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder hos patienter som genomgår thoraxkirurgi
• Tillämpa evidensbaserad kunskap utifrån relevant forskning i patientens omvårdnad
• Använda vetenskaplig litteratur och/eller styrdokument samt kvalitetsregister som stöd i resonemang kring utveckling av omvårdnad i den egna verksamheten

Datum: Kursstart den 19 september 2022. Återkommande digitala möten till den 25 november 2022.

Plats: Kursen ges som en digital kurs. Med obligatoriska träffar via videokommunikationstjänsten Zoom.

Pris: 15 000 kr exkl. moms.
Sista anmälningsdag: 15 juni2022


Anmäl