Försäkringsmedicin, 2 hp, VT22 - läkare

Anmäl
FilnamnlabelFileSize
Kursinformation_läkare_VT22.pdf

Många läkare har att hantera patienters sjukskrivning och de olika aspekter som hör samman med detta. Den här kursen syftar till att ge ökad kompetens och professionalitet i de uppgifterna. Kursen ger fördjupande försäkringsmedicinsk kunskap med fokus på sjukskrivning. Ett särskilt fokus i kursen är samarbete och samverkan med olika professioner och aktörer i sjukskrivningsärenden och hur dessas uppdrag, kompetens och ansvar relaterar till varandra.

Beskrivning av kursen

Varför ska man gå kursen?
Kursen kommer ge dig större försäkringsmedicinsk kompetens, särskilt vad avser kunskap om eget och andra professioners uppdrag och ansvar i sjukskrivningsärenden, såväl internt inom hälso- och sjukvården som externt i relation till andra aktörers uppdrag, skyldigheter och möjligheter.

Kursen ges av Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avd. för försäkringsmedicin, som är ledande vad gäller försäkringsmedicinsk forskning i Sverige. Ett särskilt fokus i kursen är samarbete mellan professioner vilket även kommer till uttryck i kursens upplägg, inklusive en gemensam kursdag med en motsvarande kurs för rehabiliteringskoordinatorer. Mer information finns i PDF-filen ovan.


Syfte
Kursen syftar till att fördjupa deltagarens försäkringsmedicinska kompetens, med fokus på sjukskrivning samt på samarbete och samverkan med olika professioner och aktörer i sjukskrivningsärenden.
 
Kursinnehåll
I kursen behandlas aktuell kunskap och aktuella frågeställningar inom ämnesområdet försäkringsmedicin med fokus på området sjukskrivning. En översikt ges över gällande lagstiftning och regelverk vid hantering av sjukskrivningsärenden och andra försäkringar inom det försäkringsmedicinska området. Vidare behandlas läkarens roll, intygsskrivning samt utmaningar i hantering av sjukskrivningsärenden. Ett särskilt fokus i kursen ges frågor kring samarbete och samverkan med olika professioner och aktörer i sjukskrivningsärenden såväl internt inom hälso- och sjukvården som externt, och hur olika uppdrag, kompetenser och ansvar relaterar till varandra.


Kursupplägg
Kursen ges under fem heldagar, varav en dag sker i hybridform, dvs. du kan välja att delta på plats eller digitalt och en dag helt digitalt. Övriga dagar sker på campus.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarium, diskussioner och uppgifter som genomförs både i grupp och individuellt. En av undervisningsdagarna på campus samordnas med motsvarande kurs i försäkringsmedicin för rehabiliteringskoordinatorer.

Tid och plats
Kursdagar är 23 och 24 (hybrid), 28 (digital) och 31 mars samt 5 april 2022. Mellan kursträffarna sker självstudier.

Utbildningen (förutom en kursdag, som ges i hybridform och en som ges digitalt) kommer ges på Karolinska Institutets campus. Mer information om kurslokal skickas i samband med välkomstbrevet.

Pris
Pris: 7 900 SEK, exkl. moms.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret "anmäl" på denna sida.

Vem riktar sig utbildningen till

Specialistutbildade läkare som i sin tjänst hanterar sjukskrivningsärenden. Företräde till kursen har läkare som arbetar i Stockholms län. Därefter, i mån av plats, läkare som arbetar i andra delar av landet.

Förkunskaper

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som läkare samt godkänd specialistutbildning.


Anmäl