Neuropsykofarmakologi för psykologer 7,5 hp, VT2022

Anmäl
FilnamnlabelFileSize
Kursinformation_VT22.pdf

En kurs som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi med fokus på läkemedel som används vid behandling av psykiatriska sjukdomar och smärta. Att känna till hur dessa läkemedel fungerar och verkar, vilka biverkningar de kan ge, om de kan interagera med den psykologiska behandlingen, mm kan underlätta arbetet för psykologer väsentligt. Dessutom ger sådana kunskaper psykologen bättre förutsättningar att kommunicera och samarbeta med läkare och annan vårdpersonal.

Kursen är ackrediterad som specialistkurs inom klinisk barn- och ungdomspsykologi, klinisk vuxenpsykologi, psykologisk behandling/psykoterapi, forensisk psykologi samt missbruks- och beroendepsykologi, men kan även godkännas som breddkurs för andra specialiteter.

Beskrivning av kursen

Varför ska man gå kursen?
Kursen är en specialistkurs för legitimerade psykologer. Utöver att du som deltagare får kunskap om psykofarmaka så ger den dig en bredare kunskap om ämnet farmakologi, vilket ger en ökad förståelse för hur läkemedel verkar i kroppen, biverkningar samt hur läkemedel interagerar med varandra.

Ur kursinnehållet
I kursen ingår bland annat:
• Allmän farmakologi
• Receptorfarmakologi
• Neurotransmission
• Läkemedel som används vid behandling av depression, ångestsyndrom, bipolärt syndrom, psykossjukdomar,
substansberoende, ADHD, demens, sömnstörningar och
smärta. Deras verkningsmekanismer, biverkningar, m.m.
• Kombinerad farmakologisk och psykologisk behandling
• Placebo


Tid och plats
Kursdagar är 7-8 april, 5-6 maj och 9-10 juni och slutdatum för hemtenta 22 augusti 2021.

Pris
15 500 kr exkl.moms.

Vem riktar sig utbildningen till

Legitimerade psykologer som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som behandlas med psykofarmaka.


Anmäl