Epilepsi - med fokus på barn och unga vuxna, 15 hp, distans, VT2022

Anmäl

Uppdragsutbildning på avancerad nivå - digitalt på distans

Epilepsi är en specialitet i ständig utveckling som omfattar en komplexitet med komorbiditet och stora patientgrupper. Ungefär 81 000 barn och vuxna lever med epilepsi och övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård innebär ett behov av stor kompetens hos professioner för att kunna bedriva en god och säker vård.

Beskrivning av kursen

Syfte och mål

Kursen syftar till att ge dig fördjupade tvärprofessionella kunskaper om symtom, diagnostik, bedömning, behandling och specifika vårdprocesser vid epilepsi hos barn och unga vuxna. Mer information finns i PDF-filen ovan.


Kursens innehåll
• Patologi, patofysiologi och epidemiologi
• Hjärnans utveckling
• Neuroanatomi
• Anamnes, symtom, diagnostik, MR, EEG
• Differentialdiagnos
• Funktionella anfall
• Behandling, prognos och pågående forskning
• Vårdprocesser och vårdnivåer, från insjuknande och slutenvård till öppenvård
• Rehabilitering och habilitering
• Fertilitet
• Transition
• Neuropsykiatriska diagnoser
• Komorbiditet
• SUDEP
• Nationella vårdriktlinjer för epilepsi
• Neuroregistret, BEpQ, Epilepsiregistret

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som är sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, logoped och som arbetar med patienter som har epilepsi och önskar fördjupa dina kunskaper.

Start
14 mars 2022. Övriga kursdagar: 5 april, 3 maj, 8 sep, 15 nov 2022 samt 21 feb 2023.

Plats
Kursen utförs helt digitalt på distans via lärplattformen Canvas och videokommunikationstjänsten Zoom.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret "anmäl" på denna sida. Sista anmälningsdag: 11 februari 2022.

Kurspris
15 000 SEK exkl moms.


Anmäl