Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp VT22

Anmäl

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS)/borderline personlighetssyndrom (BPS) och självskadebeteende. Metoden har visat sig särskilt lämpad för personer som också är suicidala och har ett stort behov av vård och insatser. DBT har gott forskningsstöd utifrån upprepade studier och metoden har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1990-talet.

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Beskrivning av kursen

Om kursen
DBT som behandlingsmetod består av individualterapi, färdighetsträning i grupp, telefonstöd samt konsultationsteam. Särskild vikt läggs vid att ge både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter i metoden. Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar, gruppseminarier och webbaserade uppgifter. Syftet med kursen är att deltagarna ska kunna implementera DBT i sin verksamhet.

Kursupplägg
Utbildningen sker delvis på distans via Karolinska Institutets läroplattform Canvas. Inledningsvis genomför kursdeltagarna en webbaserad utbildning som syftar till att ge grundläggande kunskap om självskadebeteende och bemötande av patienter med denna problematik.
De tio undervisningsdagarna löper över två terminer och är uppdelade på fyra tillfällen som ges två, fyra, två och två dagar. Därutöver sker två halvdagsseminarier, varav ett digitalt. Mellan kurstillfällena ingår en del webbaserade uppgifter.

Kursens syfte

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren ha förvärvat kunskap om den dialektiska beteendeterapins teorier, modeller, begrepp och metoder samt kunna applicera dessa i behandlingsarbete. Deltagarna ska även känna till det forskningsstöd som finns för DBT.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till personer som är kliniskt verksamma och har i uppdrag att ge behandling för den aktuella patientgruppen.


Förkunskaper

Som behörighet krävs grundläggande psykoterapiutbildning.


Anmäl