Klinisk sårbehandling i praktiken, 7,5 hp, VT22

Anmäl

Denna kurs vänder sig till sjuksköterskor och annan vårdpersonal med intresse för sår och sårbehandling.

Stockholms enda specialistcentra för svårläkta sår, Sårcentrum på Södersjukhuset, har tillsammans med Karolinska Institutet tagit fram denna uppdragsutbildning inom klinisk sårbehandling i praktiken.

Unikt för denna kurs är att den innehåller patientnära undervisning på Sårcentrum för en mer grundläggande koppling mellan teori och praktik. Mer information finns i kursinformationsbladet ovan.


Pris
16 900 SEK exkl moms

Tid och plats
Kursstart den 25 januari 2022. Övriga kursdagar 26 januari, 8-9 februari, 22-23 februari, 18 maj  samt 2 dagar verksamhetsintegrerat lärande i form av fältstudier påSårcentrum, Södersjukhuset.

Kursen ges vid Södersjukhuset, Stockholm

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret "Anmäl" ovan.


Anmäl