Andrologi, 7,5 hp, VT22 (distans)

FilnamnlabelFileSize
Kursinfo Andrologi VT22.pdf

Detta är en kurs för dig som i ditt yrke kommer i kontakt med manliga patienter med frågor och problem relaterat till sexuell hälsa och ohälsa. Kursen förmedlar kunskap som gör dig säkrare på att bemöta dessa personer och ge adekvat information och rådgivning.

Kursen är tvärvetenskaplig och väver samman flera perspektiv på den biologiska mannen, personer med penis och pung och dennes sexualitet. Kursen inkluderar även trans- och intersexperspektiven.

Kursen ges i samarbete med RFSU.


Beskrivning av kursen

Kursen presenterar biologiska/medicinska, psykologiska, sociokulturella perspektiv på den biologiske mannen och dennes sexualitet. Kursen belyser temat utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv på sexuell hälsa och ohälsa. Utifrån deltagarnas professionella kliniska erfarenheter diskuteras andrologiska frågeställningar samt aktuella teoretiska och praktiska modeller för att möta och arbeta med sexuella frågor och problem.

Kursen har sin utgångspunkt i det kliniska arbetet och kursinnehållet består i att ge deltagarna grundläggande teoretiska kunskaper i andrologi samt att initiera och utveckla metoder för att möta och arbeta med mäns frågor om sexualitet och problem. Det andrologiska kunskapsfältet ligger som grund där även det psykologiska och kulturella perspektivet kommer att belysas.

Kursen innehåller tre block: basal andrologi, sexologi och metodik. Den kommer att belysa bland annat sexualfysiologi, olika sexuella funktionsstörningar, medicinering, sexualiteten ur ett livscykelperspektiv. Kunskaperna ska passa in i befintliga verksamheter där man möter sexuella problem och frågor.


Kursupplägg

Kursen går på halvfart och bedrivs digitalt på distans. Du kan därmed genomföra hela kursen från din hemort.

Datum kursträffar 2022:

- 20-21 januari
- 17-18 februari
- 17-18 mars
- 21-22 april

Plats: Digitalt på distans via Zoom och Canvas

Pris: 11 800 kr exkl. moms
Sista anmälningsdag är 16 december


Kursens syfte

Kursen syftar till att utveckla kunskaper i andrologi med fokus på klinisk sexologi om den biologiska mannen och dennes sexualitet.

Deltagaren ska inhämta kunskaper för att utveckla färdigheter för att kunna ge information och rådgivning, samt känna sig trygg i att möta och bemöta alla besökare oavsett kön med en kompetent och utforskande hållning.

Vem riktar sig utbildningen till

Kliniskt verksamma som i sitt yrke kommer i kontakt med patienter med andrologiska frågor relaterat till sexuell hälsa och ohälsa; bl.a. barnmorskor, läkare, psykologer, sjuksköterskor, och socionomer.


Läs mer om kursen i PDF:en högst upp på sidan.