Gruppbehandling, 30 hp, 2022 – gruppens potential som lärande och läkande miljö med fokus på grupprocesser och gruppdynamik

Anmäl

Vill du öka din gruppledarkompetens?
Kanske arbetar du redan idag med gruppterapi eller gruppbehandling. Eller så är du mest van att arbeta individuellt men skulle vilja lära dig att använda dina kunskaper i ett annat format.

Denna kurs ger dig ökade kunskaper om hur du kan tillvarata gruppens potential och hur ditt eget ledarskap påverkar gruppens klimat. Du lär dig även hur du kan använda dig av det som händer i gruppen för att öka både gruppens gemensamma utveckling och den individuella gruppdeltagarens relationella förmåga.

Beskrivning av kursen

Våren 2022 startar en utbildning där gruppens potential som lärande och läkande miljö står i fokus. Kursen pågår under 1 år och innefattar två huvudmoment;

• Teori och metod i gruppbehandling och gruppsykoterapi 15 hp,

• Rollen som gruppledare/gruppsykoterapeut 15 hp

Kursupplägg:
30 poäng, halvfart över 1 år.

Kursen består av föreläsningar, seminarium, rollspel, grupparbeten, reflektionsgrupp, teoretiskt fördjupningsarbete och handledning på egen grupp.

Examination sker i form av ledning av eget litteraturseminarium, temaarbete samt godkänd handledning av egen behandlingsgrupp, inklusive skriftlig redovisning.

Föreläsningar och handledning sker både digitalt och på plats.
Obligatorisk närvaro i alla kursens moment.

Datum: mars 2022 – mars 2023
10 kursträffar à 2 dagar, varav 5 fysiska träffar och 5 digitala.
Plats: Karolinska Institutet campus Solna samt digitalt på distans.
Pris: 49 000 kr exkl. moms


Schemalagda kurstillfällen:

VT 2022:

Kurstillfälle 1 KI Campus Solna
30 mars - 1 april, start onsdag 15.00 och slutar fredag 15.30

Kurstillfälle 2 Digitalt/Zoom
12 maj kl 13.00 - 13 maj 15.30

Kurstillfälle 3 Campus Solna
9 juni 13.00 - 10 juni 15.30


HT 2022:

Kurstillfälle 4 Campus Solna
25 augusti - 16 augusti

Tillägg handledning Zoom
16 september 12.30-14.00

Kurstillfälle 5 Zoom
29 september - 30 september

Tillägg handledning Zoom
14 oktober 12.30-14.00

Kurstillfälle 6 Zoom
27 oktober - 28 oktober

Tillägg handledning Zoom
11 november 12.30- 14.00

Kurstillfälle 7 Campus Solna
24 november-25 november

Tillägg handledning
9 december


VT2023:

Kurstillfälle 8 Zoom
19-20/1 2023
Kurstillfälle 9 Zoom
16-17/2
Kurstillfälle 10 Avslutning Campus Solna
16-17/3


Kursens syfte

Kursen syftar till att ge dig en fördjupad kunskap och färdighet att leda gruppbehandling eller gruppsykoterapi inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, socialtjänst eller liknande verksamheter. Du får en ökad förståelse för grupprocesser och gruppdynamik och som gruppledare får du bättre förutsättningar för att kunna tillvarata gruppens potential som lärande och läkande miljö samt motverka destruktiva grupprocesser.

Vem riktar sig utbildningen till

Utbildningen vänder sig både till dig som redan har erfarenhet av grupper, samt till dig som är van att arbeta individuellt men vill utveckla dina kliniska och teoretiska kunskaper om grupper och gruppers utvecklingsprocess, oavsett vilken teoretisk referensram du utgår från i ditt kliniska arbete.

Förkunskaper

Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen i ett människovårdande yrke. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd.

Läs mer om kursen i bifogade PDF:er på denna sida.


Anmäl