Kunskapsprov för tandläkare, praktisk del oktober 2021

Anmäl

Anmälan till det praktiska Kunskapsprovet för tandläkare utbildade utanför EU/EES oktober 2021 stänger den 15 september kl. 09.00. Anmälningar efter detta datum gäller för nästkommande praktiskt prov.

Viktig information för din anmälan
För genomförande av kunskapsprov ställer Covid-19 pandemin krav på anpassning till de gällande rekommendationerna. Därför kan förutsättningarna för provets genomförande förändras.

Vänligen håll dig uppdaterad på eventuella förändringar genom att besöka https://ki.se/dentmed/kunskapsprov-for-tandlakare-med-utbildning-fran-lander-utanfor-euees regelbundet. Alla som anmäler sig kommer att få information om eventuella förändringar till den mailadress som anges i anmälan.

Detta är endast en anmälan. Efter anmälan stängt görs en prioritering enligt fastställd prioriteringsordning. Du kan läsa mer om prioriteringsordningen på provets hemsida. Därefter får du skriftligt besked via email om du fått en plats på provet eller är tilldelad en reservplats.

Har du frågor kring anmälningsformuläret kan du kontakta kunskapsprov@ki.se.
För övriga frågor om provet kontakta utand@dentmed.ki.se

Anmälan är endast giltig om du sedan tidigare har ett godkänt resultat på det teoretiska kunskapsprovet.


Anmäl