Vaccinering i praktiken, 3hp, VT22


En kurs för dig som är läkare eller sjuksköterska och som arbetar praktiskt med vaccinationer. Efter kursen kommer du ha fördjupade kunskaper om vaccinologi och om vaccinationsbedömningar. Utbildningen uppfyller också Socialstyrelsens krav för att ge verksamhetschefer underlag för behörighet för sjuksköterskor att ordinera vissa programvaccinationer till vuxna.


Kursens mål och syfte
1. Fördjupa kunskapen hos läkare och sjuksköterskor som arbetar praktiskt med patientfrågeställningar kring vaccinering, indikationer och riskbedömningar samt ordinerar och/eller vaccinerar barn eller vuxna.

2. Ge fler sjuksköterskor behörighet att självständigt ordinera vissa programvaccinationer.
I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel (HSLF-FS 2018:43 och HSLF-FS 2021:62) ger denna utbildning verksamhetschefer underlag för behörighet för att sjuksköterskor självständigt ska kunna ordinera vissa programvacciner.


Efter genomgången kurs kommer du ha fördjupad kunskap inom vaccinologi: effekt, biverkningar, intervall och allergier med fokus på programvaccinationer.

Du kommer även få kunskaper om de vanligaste vaccinerna som inte omfattas av det allmänna vaccinationsprogrammet.

Mer information finns i PDF-filen ovan och även i kursplanen för Vaccinering i praktiken.


Kursens målgrupp
Kursen vänder sig till läkare och sjuksköterskor inom både primärvård, infektionssjukvård, barnsjukvård, elevhälsa, barnhälsovård, företagshälsovård och privata vaccinationsmottagningar som arbetar praktiskt med vaccinfrågeställningar och vaccinerar barn eller vuxna som en del av sin verksamhet.


Du som redan har denna behörighet får en uppdatering och fortbildning avseende vaccinologi och övriga vacciner.


Denna uppdragsutbildning arrangeras på uppdrag av Expertgruppen för vaccinationer i Region Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin Solna/Enheten för infektionssjukdomar. Den är i första hand riktad till läkare och sjuksköterskor som är yrkesmässigt verksamma med att praktiskt vaccinera i Region Stockholm. Det gäller både offentliga och privata aktörer från primärvård, barnhälsovård, infektions- och barnkliniker, företagshälsovård samt privata vaccinationsmottagningar.

I mån av plats erbjuds deltagande till sökanden från andra län och regioner.Kursstart
Block 1: Preliminärt 9-11 mars och avslutas med Block 2 den 5-6 maj 2022.

Plats
Karolinska Institutet, Stockholm. Kursen ges med fysiska träffar i en stor lokal så distans kan hållas.

Pris
9 000 SEK exkl moms.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret "anmäl" på denna sida. Sista anmälningsdag 7 februari 2022.