ADI-R Grundkurs distans, 18-19 oktober 2021

Anmäl

ADI-R är en intervju som tar upp de centrala symtomen vid autismspektrumtillstånd (AST) och ger stöd vid diagnostik enligt DSM/ICD. Utbildningen riktar sig till personer som deltar i diagnostik av AST.

Kursen ges helt på distans via lärplattformen Canvas och Zoom.

ADI-R, autismdiagnostisk intervju reviderad version, är en intervju med föräldrar som tar upp de centrala symtomen och anamnes vid autismspektrumtillstånd (AST) och ger stöd vid diagnostik enligt DSM och ICD. ADI-R är ett diagnostiskt instrument som ställer höga krav på bedömaren. Sammanvägningen av ADI-R i förhållande till andra psykologiska tester, skalor och informationskällor i diagnosarbetet kräver goda kunskaper i utredningsmetodik och utvecklingspsykologi/-medicin.

Läs mer i pdf-filen "Kursinformation ADI-R Grundkurs 18-19 okt 2021”.

Kursen riktar sig till psykologer, läkare eller PTP- psykologer och AT- läkare.

Behörighetskrav
• Legitimerad psykolog/läkare
• PTP- psykolog/AT-läkare under handledning av ADI-R erfaren psykolog/läkare. Var god uppge namn och e-post i anmälan.
• Goda kunskaper om utvecklingspsykologi/-medicin
• Goda kunskaper om AST andra utvecklingsavvikelser
• Minst 6 månaders erfarenhet av kliniskt utredningsarbete avseende AST. För PTP/AT-tjänstgöring gäller att vid kursens början ha deltagit i minst 10 neuropsykiatriska utredningar varav 4-5 ska ha innefattat frågeställning om AST
• Genomgångna förberedande uppgifter innan kurstillfället (separat utskick sker vid antagning)

Mer information
Vid administrativa frågor och anmälan:

Annika Salomonsson, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: annika.salomonsson@ki.se
Tel: 08-524 864 24

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan:

Lisa Wilsson, KIND
E-post: lisa.wilsson@ki.se
Tel: 0737-12 15 96


Anmäl