Omvårdnad vid öron- näsa- halssjukdomar VT22

Anmäl
FilnamnlabelFileSize
Kursinformation ÖNH VT22.pdf

Hälso -och sjukvården i dagens samhälle kräver mer och mer specialiserade kunskaper. I denna utbildning erhålls evidensbaserade kunskaper om vård och omhändertagande av patienter med öron-näs- och halsproblematik.

Kursen vänder sig till sjuksköterskor med minst 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad. Gärna med 2 års erfarenhet av ÖNH-sjukvård. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset kan tillsammans erbjuda en, i Sverige, unik utbildning inom öron-, näs- och halsområdet (ÖNH).

Kursen ger deltagaren kunskap om olika sjukdomstillstånd samt betydelsen av personcentrerad omvårdnad. Kursen ger även förutsättningar att utifrån ett omvårdnadsperspektiv driva kvalitets- och förbättringsprojekt

Kursstart: prel. VT22


Anmäl