Exponeringsbaserad KBT för behandling av funktionell magsmärta och IBS hos barn och ungdomar HT21 - distans

Anmäl

Denna unika utbildning för psykologer och andra behandlare ger dig kompetens att kunna bedöma och behandla barn och ungdomar med funktionell buksmärta. Funktionella magsmärtor hos barn och ungdomar är en av de vanligaste sökorsakerna till primärvården. Det finns i dagsläget ingen medicinsk behandling som kunnat visa effekt på gruppnivå. Exponeringsbaserad KBT (kognitiv beteendeterapi) har däremot visat på mycket goda forskningsresultat i flera studier.

Beskrivning av kursen

Exponeringsbaserad KBT har visat sig vara effektivt i flera studier för barn och ungdomar med svåra symtom. Magsmärtan har minskat, skolnärvaro och livskvalitet ökat jämfört med de som inte fått behandlingen. Metoden har utvärderats av forskare vid Karolinska Institutet och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm. Under fliken ”Forskning” på hemsidan www.ontimagen.nu finns en sammanställning av dessa forskningsresultat.

Detta är en av få behandlingar med mycket goda forsknings-resultat inom en mängd områden: symtom, livskvalitet, minskat undvikande i vardagen och minskad rädsla för symtom. Det finns i nuläget ingen annan tillgång till evidensbaserad psykologisk behandling för den här gruppen.

Kursens syfte

Denna utbildning ger dig kompetens för att kunna bedöma och behandla barn och ungdomar med funktionella magsmärtor (inklusive IBS). Du kommer få kunskaper om en psykologisk behandling som bygger på en exponeringsbaserad kognitiv beteendeterapi.

Kursupplägg

Webbföreläsning varvas med interaktiva övningar och gruppdiskussioner online via videokommunikationstjänsten Zoom. Du kan därmed genomföra hela kursen från din hemort. Kursledarna är vana föreläsare och har god erfarenhet av att utbilda på distans.

OBS! Deltagarna förutsätts genomföra behandling av minst ett barn/ungdom med funktionella buksmärtor under perioden november 2021 – april 2022. Uppföljning och handledning ges under en halvdag i april 2022. Deltagarna förväntas även ha tillgång till dator med videofunktion.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till dig som är psykolog eller annan behandlare med minst motsvarande grundläggande psykoterapeutisk utbildning i kognitiv beteendeterapi (steg 1). Du ska i ditt arbete träffa barn och ungdomar med funktionella magsmärtor (inklusive IBS, irritable bowel syndrome).

Förkunskaper

Deltagarna ska ha utbildning motsvarande Steg-1 i KBT.Sista anmälningsdag är den 11 oktober, 2021.
Välkommen med din anmälan!


Anmäl