Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp HT21

Anmäl

Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är psykolog, socionom, läkare, psykoterapeut eller sjuksköterska samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med traumadrabbade patienter.

Beskrivning av kursen

Kursen har startats för att öka tillgången på evidensbaserad psykologisk behandling för personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Posttraumatisk stress är ett vanligt besvär i Sverige, särskilt bland personer som upplevt trauma. I denna grupp uppskattas 20–30 % utveckla sådan grad av besvär att det kan diagnostiseras som PTSD. Särskilt drabbade verkar personer vara som drabbats av våld, övergrepp, krig och terror. Patientgrupper i behov av hjälp förväntas öka.

Kursen ger en introduktion i hur trauma kan utvecklas till PTSD samt en översikt av olika evidensbaserade psykologiska behandlingar. Fokus för kursen är metoden Prolonged Exposure (PE) som har stark vetenskaplig evidens. PE har utvecklats av Edna Foa som är professor i klinisk psykologi vid universitet i Pennsylvania och har arbetat och forskat kring PTSD för olika patientgrupper.

Kursupplägg

Kursen inleds med en heldag med diagnostisering av PTSD samt översikt av de evidensbaserade behandlingsmetoder som finns för PTSD. Fyra heldagar kommer användas för att gå igenom metoden PE. Därefter följer ytterligare fyra heldagar med olika teman såsom transkulturella och globala aspekter av KBT för PTSD, behandling av barn och ungdomar samt eget omhändertagande för terapeuter. Mer information om innehåll finns i kursplanen.

Kursen avslutas med examination samt diskussion och reflektion kring kursens innehåll och planering för fortsatt egen utveckling inom området.

Datum: De tio lärarledda obligatoriska undervisningsdagarna (heldagar) sker huvudsakligen på 8 måndagar och två tisdagar med start den 6/9 och avslutning och examinationsdag i december.

Plats: Kompetenscentrum för psykoterapi i Liljeholmen samt vid Centrum för psykoterapiforskning vid Norra stationsgatan i Stockholm.

OBSERVERA: Om det inte skulle gå att hålla fysiska kursträffar med anledning av coronaviruset, så kan denna kurs ges digitalt.

Kursens syfte

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om evidensbaserade metoder för bemötande och behandling vid trauma och PTSD. Specifikt är målet att kursdeltagare ska lära sig behandlingsmodellen PE med tillräcklig kompetens för att bedriva effektiv behandling vid PTSD på egen hand. Ett ytterligare mål är en ökad kunskap om svårigheter som kan uppstå vid behandling av patienter med trauma, hur man kan lösa dessa samt hur behandlingen kan anpassas efter grupper med särskilda behov.

Vem riktar sig utbildningen till

Deltagare med avlagd psykologexamen, socionomexamen, läkarexamen, psykoterapeutexamen eller sjuksköterskeexamen som har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med patientgruppen.

(Vänligen se blankett för meritportfölj ovan)

Pris
Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri eller verksamhetsområde Primärvård i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Kursen är även kostnadsfri för anställda hos upphandlad enhet inom psykiatri eller primärvård.

Vid mån av plats kan vi erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför dessa grupper. En kostnad kommer då tillkomma på 15 900 SEK, exkl. moms.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Christina Bäckman på e-post: christina.backman@ki.se


Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret "Anmäl" på denna sida.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. SLSO-personal inom psykiatri eller primärvård samt personal från upphandlad enhet inom dessa områden har förtur gentemot deltagare utanför Region Stockholm.

OBS! För att din anmälan ska vara giltig behöver du skicka in signerad anmälningsbekräftelse (som du får i samband med anmälan) som skickas till till uppdragsutbildning@ki.se samt en meritportfölj som skickas till lina.collsioo@ki.se
Se gärna till att det framgår av dina inskickade meriter att du har basutbildning i KBT.

Meritportfölj samt intyg, scannat i ett (1) dokument, skickas per epost till lina.collsioo@ki.se

När du skickar e-post till Karolinska Institutet (KI) innebär detta att KI kommer att behandla dina personuppgifter. Här finns information om hur KI behandlar personuppgifter.


En första antagning har gjorts i mitten av juni 2021. Anmälan för restplatser hålls öppen till 2021-08-20 och besked om antagning kan då lämnas först efter den 20 augusti.


Anmäl