Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen 7,5 hp, HT21

Anmäl

Kursen för dig som vill fördjupa dina kunskaper om koordinering och samordning av sjukskrivning- och rehabprocessen i din funktion på t.ex. en vårdcentral, företagshälsovård eller på en HR-avdelning. Helt på distans.

Beskrivning av kursen

Ur kursinnehållet
Kursen behandlar din roll som koordinator i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen i relation till den sjukskrivna och övriga parter såsom arbetsgivaren, medicinska resurser, fackliga representanter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl. Dessutom ger kursen en övergripande orientering i aktuella juridiska delar som rör socialförsäkringen och arbetsrätten.

I kursen ingår bland annat:
• Funktionen som rehabkoordinator/arbete med koordineringsinsatser och gränsdragning i uppdraget
• Teoretisk kunskap om socialförsäkringen
• Sjukskrivnings- och rehabprocessen
• Teamarbete och samsyn i sjukskrivningsprocessen
• Arbetsanpassning och återgång i arbete
• Företagshälsovårdens uppdrag
• Arbetsrätt - förhållningssätt, lagar, sekretess och tystnadsplikt

Kursens innehåll baseras till stora delar på rekommendationer i SKR’s vägledning ”Kompetensutveckling i försäkringsmedicin”.


Pris
13 500 SEK (exkl. moms). Kurslitteratur ingår inte. Kursavgiften faktureras i samband med kursstart. Villkor enligt KI Uppdragsutbildnings avtal gäller.

Tid och plats
Kursen startar den 16 augusti 2021 med tillgång till webbplattformen Canvas för start av självstudier fram till första kursträff. Det är sedan tre obligatoriska kursträffar som sker online den 13–14 september, 20–21 oktober och en avslutande kursträff den 18 november 2021. Mellan kursträffarna sker självstudier och inlämningsuppgifter.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till dig som arbetar med koordinering av rehabärenden. T.ex. på en vårdcentral, företagshälsovård eller på en HR-avdelning.Anmäl