Ätstörningar - bakgrund och behandling, 7,5 hp, HT 2021

Anmäl

Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att lära dig om ätstörningarnas uppkomst och utveckling samt hur dessa komplicerade problem kan bedömas och behandlas utifrån flera perspektiv.

Kursen är för behandlingspersonal inom hälso- och sjukvård som behöver grundläggande kunskaper om ätstörningar. Kursen i Stockholm riktar sig till arbete med både vuxna och barn. Föreläsaren Ulf Wallin som deltar i kursen står för mycket av barnperspektivet.

Denna kurs är ackrediterad av Sveriges psykolog som specialistkurs. För de legitimerade psykologer som går kursen och som vill använda den som ett led i sin yrkesspecialisering ges möjlighet att delta i ett eget extra examinationsmoment.

Kursen genomförs delvis på distans med fem träffar på distans via zoom(online-träffar)och fem fysiska träffar. Mer information finns i PDF-filen ovan.

På grund av den rådande situationen med covid-19 kan fysiska kursträffar behöva genomföras som digitala träffar om situationen kräver det.

Kursstart: 11 oktober 2021
Kursavgift : 18 000 SEK exkl. moms
Anmälan: Anmäl dig genom att fylla i formuläret "anmäl" på denna sida. Sista anmälningsdag är 15 augusti 2021.


Anmäl