Perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi, 15 hp, HT21-VT22


Denna kurs ger fördjupad kunskap inom de specifika problemområden som finns när barn genomgår kirurgiska ingrepp. Detta är en nationell och nordisk utbildning för specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård som inriktar sig mot pediatrisk kirurgi.

Beskrivning av kursen

Kursen är indelad i två moment:
- Teori inom pediatrisk operationssjukvård 7,5 hp
- Klinisk utbildning inom pediatrisk kirurgi 7,5 hp

Kursens syfte

Kursens övergripande mål är att deltagaren ska uppnå fördjupad kunskap och kompetens inom perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi. Deltagaren ska uppnå förståelse och insikter om skillnaden när det gäller barn och vuxna i samband med kirurgi. Därigenom åstadkommes en högre grad av kompetens på deltagande operationsavdelningar. Mer information finns i PDF-erna ovan.

Vem riktar sig utbildningen till

Behörighet
Legitimerad sjuksköterska / specialistsjuksköterska inom operationssjukvård
samt ett års arbetserfarenhet från pediatrisk operationsverksamhet.

Tid och plats
HT 2021 V.38-48, kursdagar: 23-24/9 2021.

VT 2022 V.12-22, kursdagar: 24-25/3 samt 3/6 2022 (avslutning)
Kursen ges med fysiska kursdagar/alt digitalt via Zoom beroende på situationen med covid19 pandemin. Annars ges på Nya Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Pris
20 000 SEK exkl moms.

Anmälan
Sista anmälningsdag: 30 augusti 2021. Anmäl dig genom att fylla formuläret "Anmäl" längst ner eller högst upp på denna sida.

------
Covid-19 -  hur påverkas utbildningen?
 
På grund av den rådande situationen med covid-19 kan datum för eventuella fysiska kursträffar behöva flyttas alternativt genomföras som digitala träffar. Om hela utbildningen blir inställd utgår självklart inga kursavgifter. Har du några frågor får du gärna höra av dig.