Glaukom, diagnostik och behandling, 7,5 hp, HT21

Anmäl
FilnamnlabelFileSize
Kursinfo Glaukom HT21.pdf

Vill du ha fördjupade kunskaper om glaukom och självständigt kunna utöva din profession inom organiserad glaukomverksamhet?

Vi erbjuder nu en utbildning där du stärker din kompetens inom glaukomområdet med målet att förbättra vården för denna patientgrupp.

Beskrivning av kursen

Kursens syfte
Kursen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper om vad glaukom är och hur riktlinjerna ser ut för omhändertagande av patienter med misstänkt respektive diagnosticerat glaukom.


Kursens mål
Deltagaren ska efter avslutad kurs:
- ha fördjupade kunskaper i, och kunna redogöra för glaukomsjukdomens etiologi, patofysiologi, symtomatologi och farmakologi,
- ha kännedom om behandlingsmetoder och dess syften, samt

- kunna tillämpa speciell undersökningsmetodik med särskild vikt på kvalitet, säkerhet och etik för att självständigt kunna utöva sin profession inom strukturerad glaukomverksamhet.
- ha förbättrat sin förmåga att kunna bedöma de parametrar som ligger till grund för en glaukomdiagnos samt hur de används för uppföljning.

Kursupplägg och innehåll
Kursen ges på kvartsfart och innebär i huvudsak distansstudier, men obligatoriska kursträffar ingår också. Kursens teoretiska delar förmedlas och examineras till stor del via självtester och inlämningsuppgifter i KI:s utbildningsplattform Canvas. Digitala träffar sker via Zoom. Kursen motsvarar 25 dagars heltidsstudier, varav ca 25 % är schemalagda.

Kursen behandlar ämnet ur ett primärvårds- och screeningperspektiv och tar upp bl.a.:
- förekomsten av glaukom
- samverkan mellan vårdinstanser för att uppnå effektivare vård, s.k. Shared care
- diagnoskriterier och riktlinjer
- undersökningsmetoder
- behandlingsmöjligheter nu och i framtiden

Studierna underlättas om du har tillgång till egna fall med synfält och papilldokumentation.

Mer information finns i PDF-filen ovan.

Behörighet

Optiker, ögonsjuksköterskor, ögonläkare eller annan vårdpersonal med uppgifter inom glaukomvård kan söka utbildningen.


Tid och plats
Datum: Hösten 2021. Datum för fysiska kursträffar uppdateras här inom kort.

Plats: Eye Center of Excellence | Karolinska Institutet | Avdelningen för Ögon och syn, Enheten för optometri Eugeniavägen 12 | 171 64 Solna

Distansundervisning sker via lärandeplattformen Canvas.

Sista anmälningsdag
2021-08-31.


Anmäl