Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2, 3 hp, HT-21


En fördjupande kurs i motiverande samtal där du får möjlighet att bygga på dina kunskaper i metoden samt utveckla och förfina dina samtalsfärdigheter. Kursen vänder sig till dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Beskrivning av kursen

Om MI

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor att exempelvis minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Kursen ger dig som använder samtal som redskap fördjupade kunskaper i motiverande samtal. På vilket sätt kan vi effektivast stötta en person till förändring? Vilket typ av klienttal är mest hjälpsamt för klientens förändringsprocess? Och hur anpassar vi våra tekniker på bästa sätt utefter hur klienten responderar? Det och mycket mer kommer du få svaren på i denna kurs.

Kursens mål
Efter slutförd kurs kommer du att kunna:

• tillämpa färdigheter i MI:s förhållningssätt, MI-anda, förmedla empati och hålla fokus på ett målbeteende
• tillämpa samtalsfärdigheterna i MI: bekräfta, öppna frågor, reflektioner och summeringar
• urskilja förändringstal och bibehållandetal på basis av kodningsinstrumentet Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI)
• tillämpa kunskaper i att främja och förstärka förändringstal samt dämpa bibehållandetal

Du kommer att ha fördjupade kunskapar om motiverande samtal ("motivational interviewing", MI) och färdigheter för att utöva metoden med dina klienter/patienter.

Mer information finns i PDF-filerna ovan.

Kursstart
25 oktober 2021.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret "Anmäl" på denna sida.

Pris
6900 SEK exkl. moms. Kurslitteratur ingår inte i priset utan bekostas av deltagaren själv.

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri eller verksamhetsområde Primärvård i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).Kursen är även kostnadsfri för anställda hos upphandlad enhet inom psykiatri eller primärvård.

Förkunskaper

Du ska tidigare ha gått en grundkurs i MI. Därutöver ska du ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.