Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3 hp, HT-21

Anmäl
FilnamnlabelFileSize
Kursinformation.pdf
Schema.pdf

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig. Du kommer stegvis utveckla din förmåga att i samtalssituationer framkalla och öka dina klienters/patienters inre motivation till förändring.

Beskrivning av kursen

Om MI

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Metoden syftar till att framkalla och förstärka klientens egen inre motivation till förändring. Detta sker genom att MI-utövaren uppmärksammar det klientprat som talar för en förändring samt försöker minska det klientprat som talar emot en förändring. MI-utövarens empatiska förhållningssätt är också grunden för metoden.

Kursens mål
Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:
• beskriva och tillämpa färdigheter i MI:s förhållningssätt, MI-anda, förmedla empati och hålla fokus på ett målbeteende
• beskriva och tillämpa samtalsfärdigheterna i MI: bekräfta, öppna frågor, reflektioner och summeringar
• beskriva begreppen förändringstal och bibehållandetal samt tillämpa färdigheter i att främja och förstärka förändringstal samt dämpa bibehållandetal utforma en förändringsplan

Deltagarna ska ha kunskap om motiverande samtal ("motivational interviewing", MI) och viss färdighet att tillämpa metoden. Genomgången kurs utgör en grund för att kunna använda metoden med klienter/patienter.

Mer information finns i PDF-filen ovan.

Kursstart
Kursstart 8-9 september 2021. Digitala föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Deltagarna får också tillgång till inspelade föreläsningar och övningar på läroplattformen Canvas. Inloggningsuppgifter skickas ut ca 1 vecka innan kursstart. För mer information se schema.

Pris
6 900 SEK exkl. moms. Kurslitteratur ingår inte i priset.

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri eller verksamhetsområde Primärvård i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Kursen är även kostnadsfri för anställda hos upphandlad enhet inom psykiatri eller primärvård.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret "anmäl" på denna sida.

Förkunskaper

Du ska ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.


Anmäl