Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, praktisk tillämpning, 4,5 hp, VT22

Anmäl

Praktisk tillämpning under handledning av behandlingen TF-KBT för barn och ungdom som vänder sig till dig som i ditt arbete möter barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Beskrivning av kursen

TF-KBT är den behandling som i dagsläget har starkast evidensbaserat stöd vid behandling av PTSD hos barn och ungdom. Metoden har tagits fram av Cohen, Deblinger & Marino och är utvärderad också för komplexare tillstånd. TF-KBT rekommenderas därmed som första handsval vid PTSD hos barn och unga.

Under den här kursen kommer deltagarna att få kunskap om hur man bedriver behandling med TF-KBT hos barn och ungdomar med PTSD.

Den aktuella kursen är den andra av två kurser som tillsammans ger deltagaren en komplett grundutbildning i TF-KBT.

Kursens syfte

Det övergripande målet med kursen är att ge deltagarna praktisk erfarenhet av att genomföra TF-KBT för barn och ungdom med PTSD, inom ramen för barn- och ungdomspsykiatri.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till personal inom barn och ungdomspsykiatrisk vård som i sitt arbete förväntas behandla barn och ungdom med PTSD.

Förkunskaper

Psykologexamen alt. läkar-, sjuksköterske- eller socionomexamen med adekvat vidareutbildning i psykosocialt behandlingsarbete.

Intyg krävs från enhetschef om att deltagaren kommer att kunna genomföra en TF-KBT behandling av minst 1 barn/ungdom med diagnos PTSD under kursperioden.
Godkänt genomförande av kursen TF-KBT teori.


Kursupplägg

Kursen kommer huvudsakligen att bestå av metod-handledning i grupper om 4 deltagare, där närvaro och aktivt deltagande är obligatoriskt och examinerande. Vid ett par tillfällen kommer deltagarna också att samlas för helgruppsundervisning.

Tid och plats

Kursen startar i jan/feb 2022 och handledning kommer därefter att ske varannan vecka till vårterminens slut. Utöver handledning kan enstaka undervisningstillfällen tillkomma i samband med handledningen.
Utbildningen är förlagd till Stockholm. Lokal meddelas vid senare tillfälle.

Kompetenscentrum för psykoterapi

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri eller verksamhetsområde Primärvård i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Kursen är även kostnadsfri för anställda hos upphandlad enhet inom psykiatri eller primärvård.

Vid mån av plats kan vi erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför Region Stockholm. En kostnad kommer då tillkomma på 15900 SEK exkl. moms.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Christina Bäckman på e-post: christina.backman@ki.se

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll, kontakta
Josefin Ahlqvist, kursansvarig
E-post: josefin.ahlqvist@sll.se

Vid administrativa frågor, kontakta
Sarah Thylén
E-post: sarah.thylen@kise

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats.
SLSO-personal inom psykiatri eller primärvård samt personal från upphandlad enhet inom dessa områden har förtur gentemot deltagare utanför Region Stockholm

OBS! För att din anmälan ska vara giltig behöver du skicka in signerad anmälningsbekräftelse (som du får i samband med anmälan) till uppdragsutbildning@ki.se

Du behöver även skicka in en meritportfölj (inklusive intyg på din examen) signerad av din enhetschef som intygar att du kommer att kunna genomföra en PTSD-behandling med barn och ungdom under kursperioden.
Meritportfölj och intyg scannas in och samlas i en enda pdf som mailas till sarah.thylen@ki.se

Sista anmälningsdag är 9 januari, 2022.

Välkommen med din anmälan!


Anmäl