Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, teori, 4,5 hp, HT21

Anmäl

Teoretisk grund och genomgång av behandlingen TF-KBT för barn och ungdom som vänder sig till dig som har grundläggande KBT-utbildning och i ditt arbete möter barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Beskrivning av kursen

TF-KBT är den behandling som i dagsläget har starkast evidensbaserat stöd vid behandling av PTSD hos barn och ungdom. Metoden har tagits fram av Cohen, Deblinger & Marino och är utvärderad också för komplexare tillstånd. TF-KBT rekommenderas därmed som första handsval vid PTSD hos barn och unga.

Under den här kursen kommer deltagarna att få kunskap om den teoretiska basen för TF-KBT, evidensläget för TF-KBT och angränsande metoder samt hur man genomför behandling med TF-KBT.

Den aktuella kursen är den första av två kurser som tillsammans ger deltagaren en komplett grundutbildning i TF-KBT. För att få gå vidare till nästa kurs, praktisk tillämpning, krävs först godkänt på denna kurs.

Kursens syfte

Det övergripande målet med kursen är att ge deltagarna en god teoretisk grund och en teoretisk fördjupning vid behandling av traumatiserade barn och ungdomar med traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT, inom ramen för barn- och ungdomspsykiatri.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till personal inom barn och ungdomspsykiatrisk vård som i sitt arbete förväntas behandla barn och ungdom med PTSD.

Förkunskaper

Psykologexamen alt. läkar-, sjuksköterske- eller socionomexamen med adekvat vidareutbildning i psykosocialt behandlingsarbete.

För att kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen rekommenderas utbildning i beteendeanalys samt klinisk erfarenhet av föräldraträning och ångestbehandling med exponering.

OBS!

Det är önskvärt att deltagaren arbetar kliniskt med PTSD hos barn/ungdom under utbildningstiden.

Kursupplägg

Kursen ges under sex heldagar med en till två veckors mellanrum. Vid varje kursdag ges en lärarledd föreläsning som sedan följs av praktiska övningar, diskussioner och rollspel. Instudering av kurslitteratur sker kontinuerligt under kursens gång. Närvaro, uppgifter och aktivt deltagande är obligatoriskt och examinerande.

Tid och plats

Första undervisningstillfället är 15 oktober 2021 och sista tillfället är 16 december 2021.

Utbildningen är förlagd till Stockholm. Lokal meddelas längre fram.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri eller verksamhetsområde Primärvård i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Kursen är även kostnadsfri för anställda hos upphandlad enhet inom psykiatri eller primärvård.

Vid mån av plats kan vi erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför Region Stockholm. En kostnad kommer då tillkomma på 15000 SEK, exkl. moms.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Christina Bäckman på Karolinska Institutet Uppdragsutbildning:
E-post: christina.backman@ki.se

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll, kontakta
Josefin Ahlqvist, kursansvarig
E-post: josefin.ahlqvist@sll.se

Vid administrativa frågor, kontakta
Sarah Thylén
E-post: sarah.thyleno@ki.se

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats.

SLSO-personal inom psykiatri eller primärvård samt personal från upphandlad enhet inom dessa områden har förtur gentemot deltagare utanför Region Stockholm.

OBS! För att din anmälan ska vara giltig behöver du skicka in signerad anmälningsbekräftelse (som du får i samband med anmälan) till uppdragsutbildning@ki.se

Du behöver även skicka in en meritportfölj (inklusive intyg på din examen) signerad av din enhetschef. Meritportfölj och intyg scannas in och samlas i en enda pdf som mailas till sarah.thylen@ki.se

Sista anmälningsdag är 3 september, 2021.

Välkommen med din anmälan!


Anmäl