Specialistutbildning i klinisk barn-och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri 70 hp, HT21

Anmäl

En unik sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan minst ett år tillbaka. Utbildningen ges som ett kurspaket som sträcker sig över sex terminer och inkluderar introduktionskurs, specialistkollegium och specialistarbete. Kurspaketet är ackrediterat i sin helhet av Sveriges Psykologförbund.

Beskrivning av kursen

Utbildningens mål
Det övergripande målet är att förbereda psykologen för rollen som specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Detta sker genom fördjupning i följande områden:
• Etik, juridik och professionsfrågor
• Komplex barn- och ungdomspsykiatri
• Vetenskaplig metod och utvärdering
• Ledarskap och handledning

Scientist practitioner-perspektivet kommer att löpa som en röd tråd genom utbildningen, liksom familje-, utvecklingspsykologiska- och bio-psykosociala perspektiv. Mer information finns i PDF-filerna ovan.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen riktar sig till psykologer som har en pågående anställning inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, och som har arbetat i minst ett år med legitimation inom barn- och ungdomspsykiatri.

Pris
Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri eller verksamhetsområde Primärvård i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Kursen är även kostnadsfri för anställda vid upphandlad enhet inom psykiatri eller primärvård.

Vid mån av plats kan vi erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför Region Stockholm. En kostnad kommer då tillkomma på 210 000 SEK, exkl. moms. Vid frågor om pris, kontakta Christina Bäckman på e-post: christina.backman@ki.se

Datum:
Den lärarledda undervisningen med obligatorisk närvaro pågår under sex terminer och är förlagd till tisdagar med start 7 september HT 2021.

Plats:
Lokal kommer i första hand att vara Kompetenscentrum för psykoterapi, Liljeholmstorget 7, Stockholm. Undervisning kan också ges digitalt. Exakta lokaler meddelas senare.


Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret "Anmäl" på denna sida. Sista anmälningsdag är 16 augusti, 2021.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan
registrerats. SLSO-personal inom psykiatri eller primärvård samt
personal från upphandlad enhet inom dessa områden har förtur
gentemot deltagare utanför Region Stockholm

OBS! För att din anmälan ska vara giltig behöver du skicka in
signerad anmälningsbekräftelse (som du får i samband med
anmälan) till uppdragsutbildning@ki.se

Du behöver även skicka in en meritportfölj där du bifogar
signerade intyg på: psykologexamen. erfarenhet av minst 1 års
arbete som leg. psykolog inom barn- och ungdomspsykiatri, minst
20 timmar handledning som leg. psykolog, godkännande från
arbetsgivaren. Meritportfölj och samtliga intyg scannas in och
samlas i en enda pdf som mailas till sarah.thylen@ki.se


Anmäl