Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 hp HT21


Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du framför allt psykoterapeutisk teori och metod samt genomför eget patientarbete och genomgår handledning. Du genomför psykoterapi under handledning inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Utbildningen ges på dagtid med praktik förlagd på kvällstid.

Beskrivning av kursen

Kursens mål
Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i att bedriva psykoterapeutisk behandling under handledning av legitimerad psykoterapeut. Utbildningen är en fristående kurs och ger behörighet att söka psykoterapeutprogrammet, under förutsättning att de grundläggande behörighetskraven för psykoterapeutprogrammet uppfylls.

Kursupplägg
Utbildningen bedrivs på halvfart under tre terminer. Undervisningen innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Psykoterapi under handledning genomförs under hela utbildningen inom kognitiv beteendeterapi. De teoretiska momenten ges i form av föreläsningar, gruppövningar och fallseminarier. All studentaktiv undervisning är obligatorisk. Kunskapskontroll sker genom skriftliga examinationer samt genom praktisk tillämpning.

Kursen innehåller följande moment:

• Psykoterapeutiska kompetenser
• Grundläggande psykologi
• Psykiatrisk diagnostik
• Juridik och etik
• KBT-teori och -metod
• KBT under handledning
• Forskning och klinisk utvärdering
• Fördjupningsarbete
• Orientering i andra psykoterapiformer

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig i första hand till personal anställda inom psykiatrisk verksamhet och har förtur till utbildningen gentemot deltagare från verksamhetsområde Primärvård i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) samt anställda hos upphandlad enhet inom psykiatri eller primärvård. Vid mån av plats kan vi erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför Region Stockholm.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt utbildning och arbetslivserfarenhet (minst två år) inom ett människovårdande yrke. I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 120 hp i ämnen som psykologi, medicin, omvårdnad eller socialt arbete. För att vara behörig krävs också att du under utbildningen arbetar minst halvtid inom ett människovårdande yrke.

Covid-19 -  hur påverkas utbildningen?
 
 På grund av den rådande situationen med covid-19 kan hela eller delar av kursen behöva ges digitalt. Vi följer myndigheternas rekommendationer.