Compassionfokuserad terapi 7,5 hp HT21

FilnamnlabelFileSize
Kursinformation CFT HT21.pdf

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien. Metoden bygger på compassionfokuserade interventioner. CFT fokuserar på att stärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet.

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs i klinisk psykologi.

Beskrivning av kursen

Compassion beskrivs i CFT som ett mentalt tillstånd som organiserar vår hjärna och därmed motiverar oss till medkännande beteenden. I kursen ingår Compassionate Mind Training (CMT) som är ett metodiskt sätt att utveckla förmågan till compassion med hjälp av olika färdigheter. Den teoretiska grunden i CFT är neurovetenskaplig forskning om emotioner och mentalisering. CFT har utvecklats för behandling av komplex psykiatrisk problematik, där skam och självkritik visat sig vara en bidragande och vidmakthållande faktor. Forskning visar att compassion är en färdighet som kan övas upp och som ger positiva förändringar i hjärnan.

Kursens mål
Det övergripande syftet med kursen är att lära sig tillämpa compassionfokuserad interventioner i det kliniska arbetet, att utveckla compassion som en färdighet. Den syftar till att ge kursdeltagarna kunskap om hur compassion kan integreras i psykologisk behandling, både individuellt och i grupp.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till alla som arbetar med psykologisk behandling.

Förkunskaper

Behörig att antas till utbildningen är den som genomgått grundläggande psykoterapiutbildning.

Covid-19 -  hur påverkas utbildningen?
 
På grund av den rådande situationen med covid-19 kan hela eller delar av kursen behöva ges digitalt. Vi följer myndigheternas rekommendationer.