Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi, inom högre utbildning 15 hp HT21

Anmäl

Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi är en viktig del i avancerad utbildning för blivande psykologer och psykoterapeuter. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik när den tillämpas inom utbildning. Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter och ska ge färdigheter att ta sig an handledinguppdrag inom universitet och högskola. Kursen är en fördjupningskurs som bygger vidare på kursen: Handledarutbildning i klinisk psykologi, 15 hp. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Beskrivning av kursen

Om kursen
Kursen vänder sig till personer som ska utföra klinisk handledning i samband med utbildning. I kursen får deltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter i att handleda personer som går utbildning till psykolog och /eller psykoterapeut. Kursen förmedlar färdigheter och förmågor i att skapa goda handledningssituationer i samband med utbildningshandledning. Deltagarna förväntas ha uppdrag inom högre utbildning för kliniskt verksamma personer som utbildas inom psykologisk- och psykoterapeutisk behandling.

En viktig del av kursen är handledning på handledning där egna handledningsuppdrag utgör underlag för lärandet. Kursen bygger på deltagarnas aktivitet med fokus på praktiska övningar och studentaktivt lärande. Det teoretiska innehållet kommer deltagarna att tillgodogöra sig via självstudier, webbaserade uppgifter och viss undervisning via föreläsningar.

Kursens mål
• Att på ett professionellt sätt kunna bedriva klinisk handledning inom ramen för högre utbildning.
• Att utvecklas i sin roll som klinisk handledare med särskilt fokus på bedömning av psykoterapeutiska färdigheter i utbildningssammanhang.
• Att utveckla ett förhållningssätt som skapar gynnsamma inlärningssituationer i samband med utbildningshandledning.
• Att ge färdigheter i högskolepedagogik för att kunna handleda i psykoterapi på olika utbildningsnivåer.

Kursupplägg
Utbildningen inleds med webbaserad undervisning och studievägledning kring vilken typ av uppdrag som är lämpliga för kursen. Då kursen bygger på att deltagarna ska utveckla färdigheter i att handleda, ska de ha egna handledningsuppdrag som pågår under kursens gång.
Den lärarledda undervisningen sker ca varannan vecka under kursperioden. Deltagarna får möjlighet att i handledning diskutera sina handledningsuppdrag och öva i grupper om ca fyra deltagare och en erfaren handledare. Stort fokus läggs på studentaktivt lärande och praktisk tillämpning. Kursen innehåller ca 14 undervisningsdagar och handledning på handledning sker på undervisningsdagarna
Kursansvarig för kursen är Åsa Spännargård, legitimerad psykolog, legitimerade psykoterapeut och utbildad handledare och lärare i psykoterapi.

En av två påbyggnadskurser

Denna påbyggnadskurs ger deltagarna kompetens att ta sig an kliniska handledningsuppdrag i utbildningssammanhang, tex inom universitet och högskola. Med påbyggnad av ytterligare en handledarutbildningskurs: Handledning i klinisk psykologi, grupp och organisation, 15 hp, får deltagarna en gedigen handledar- och lärarutbildning.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter som i sin yrkesverksamhet kommer att handleda på kliniska kurser i psykologi och psykoterapi. Kursen är en fördjupande fortsättning på kursen: Handledarutbildning i klinisk psykologi, 15 hp.

Förkunskaper

Som behörighet krävs legitimation som psykoterapeut och minst två års dokumenterat arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Kursen Handledning i klinisk psykologi, 15 hp eller motsvarande är också ett krav.


Anmäl