Tandhygienistprogrammet 2021-2024

Anmäl

KI erbjuder ett antal uppdragsutbildningsplatser med start hösten 2021.

Utbildningen riktar sig till kliniker som önskar vidareutbilda sin personal.


Beskrivning av kursen

Utbildningen innehåller odontologiska samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Du studerar den orala hälsans betydelse och dess inverkan på den allmänna hälsan. Under utbildningen övar du också på kommunikation med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, för att få insikt om vilken betydelse lagarbete och samverkan har för tandhygienistens hälsofrämjande arbete.

Som tandhygienist undersöker du patienternas munstatus, ställer diagnos och behandlar sjukdomar som karies och tandlossning. För att få en bra dialog med patienterna om hur de själva ska vårda sina tänder läggs också mycket tid på samtalsteknik under utbildningen. Genom samtal motiverar du patienten att förändra sina munhygienvanor och få en god munhälsa. Tandhygienistprogrammet ger dig även kunskaper inom områdena tobaksprevention samt barn- och äldretandvård.

Läs mer om programmet här.

Observera att detta är en uppdragsutbildningsplats som finansieras av arbetsgivaren. Deltagaren kommer dock att läsa tillsammans med övriga studenter.

Arbetsgivaren utser deltagaren och garanterar att deltagaren har tillräckligt med förkunskaper motsvarande samma nivå som de ordinarie studenterna på programmet.

Karolinska Institutet bistår arbetsgivaren med att granska behörigheten för deltagarna.

Arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla plats på klinik och handledare kommer avtalas om.

Tid och plats

2021-08-30- 2024-06-02, heltid. Utbildningen sker vid Karolinska Institutet i Huddinge.

Mer information

Vid frågor om utbildningen:

Annsofi Johannsen, programdirektor

E-post: Annsofi.johannsen@ki.se 

Vid administrativa frågor:

Ulla Finati,  projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Epost:ulla.finati@ki.se

Anmälan

Intresserade klinikchefer, kontakta projektledare Richard Markstedt,  richard.markstedt@ki.se

 

Sista anmälningsdag: 2021-05-02

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

 Anmäl