Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende 5,5 hp HT21

Anmäl

Grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende som vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande KBT-utbildning och arbetar med individer med självskadebeteende.

Beskrivning av kursen

För att öka tillgången på evidensbaserad psykologisk behandling för personer med självskadebeteende, utformade professor Kim L. Gratz behandlingsmetoden Emotionsreglerings-behandling i grupp (ERGT) under början av 2000-talet. ERGT är en gruppbehandling, som ges 2 timmar per vecka under 16 veckor, inriktad på att minska självskadebeteende och andra impulsiva och destruktiva beteenden genom att öka förmågan till känsloreglering.

ERGT är utvecklat som en tilläggsbehandling, vilket innebär att den administreras som ett tillägg till patientens ordinarie vård, vare sig den består i stödsamtal, kontakt med psykiatriker, case-management eller psykologisk behandling. ERGT har utvärderats i tre amerikanska studier och en svensk multicenter-studie. Samtliga studier har visat på lovande resultat vad gäller minskning av självskadebeteende, impulsiva destruktiva beteenden, depression och ångest samt ökning av förmåga till känsloreglering och ökad livskvalitet.

Kursens syfte

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande färdigheter avseende teori och praktisk tillämpning i ERGT för behandlare som skall ge ERGT inom den psykiatriska vården.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till legitimerad personal med grundläggande utbildning i KBT och verksam inom hälso-och sjukvård.

Förkunskaper

Arbete inom psykiatrisk verksamhet. Grundläggande basutbildning i KBT.

OBS! Krav är att man söker kursen i par såvida ingen ERGT-utbildad redan finns på arbetsplatsen. Detta då ERGT är en krävande behandling att utföra varför vi rekommenderar att man är minst två utbildade i ERGT på arbetsplatsen, så att man kan hålla behandlingen tillsammans. Om det redan finns ERGT-utbildade på er arbetsplats går det bra att söka ensam. Se mer information i meritportföljen.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri eller verksamhetsområde Primärvård i Region Stockholm. Kursen är även kostnadsfri för anställda hos upphandlad enhet inom psykiatri eller primärvård.

Vid mån av plats kan vi erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför dessa grupper. En kostnad kommer då tillkomma på 14 800 SEK, exkl. moms. Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Christina Bäckman på e-post: christina.backman@ki.se.


Mer information


Vid frågor om kursinnehåll, kontakta
Hanna Sahlin kursansvarig
E-post: Hanna.Sahlin@ki.se

Vid administrativa frågor, kontakta
Lina Collsiöö
E-post: lina.collsioo@ki.se

Anmälan


Anmälan görs via länk här ovan. 

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. SLSO-personal inom psykiatri eller primärvård samt personal från upphandlad enhet inom dessa områden har förtur gentemot deltagare utanför Region Stockholm.

OBS! För att din anmälan ska vara giltig behöver du även skicka in en meritportfölj efter att du har registrerat din anmälan på länken ovan.

Meritportfölj skickas till:
Kompetenscentrum för psykoterapi
Liljeholmstorget 7, plan 6, hiss B
117 63 Stockholm.

Märk kuvertet med ”ERGT”.

Covid-19 -  hur påverkas utbildningen?
 
På grund av den rådande situationen med covid-19 kan datum för eventuella fysiska kursträffar behöva flyttas alternativt genomföras som digitala träffar. Om hela utbildningen blir inställd utgår självklart inga kursavgifter. Har du några frågor får du gärna höra av dig.


Anmäl