Psykisk ohälsa under pandemi med fokus på föräldraskapet, 7,5 hp, HT21 - Distans

FilnamnlabelFileSize
9K6037.pdf
Kursinformation.pdf

Covid-19 pandemin har påverkat hela samhället inkluderat vården. Nya strategier och riktlinjer har införts inom vården. Vårdtagare och vårdgivare kommer att ställas inför stora utmaningar då Covid-19 pandemin har påverkat den psykiska ohälsan. Vilka konsekvenser kommer det att få för föräldrar och barn under och efter pandemin?

Beskrivning av kursen

Kursens syfte och mål
Kursens övergripande mål är att deltagaren efter avslutad kurs ska ha tillägnat sig fördjupad kunskap och förståelse om psykisk ohälsa i samband med barnafödandet relaterat till pandemi. Mer information finns i PDF-filerna ovan.

Efter avslutad kurs ska deltagaren bland annat kunna :
• visa kunskap om rutiner och riktlinjer för vård under graviditet, förlossning och postpartum i samband med pandemi
• identifiera riskgrupper för psykisk ohälsa i samband med barnafödandet relaterat till pandemin
• visa kunskap om pandemins påverkan på blivande och nyblivna föräldrars psykiska hälsa
• visa kunskap om evidensbaserad screening av psykisk ohälsa hos blivande

Ur kursinnehållet
• Evidens gällande pandemi och psykisk ohälsa kring graviditet och föräldrablivelse
• Screeningsverktyg gällande psykisk ohälsa under graviditeten och postpartum
• Vetenskapligt förhållningsätt
• Lagar, författningar, säkerhetsföreskrifter och dess tillämpning i samband med pandemin
• Mångfaldsperspektiv och etiska frågeställningar gällande pandemin

Kursupplägg

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärandet där arbetsformerna ger förutsättning för att deltagaren aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier samt självständiga uppgifter. Obligatoriska moment är seminarium och inlämningsuppgifter.

Föreläsningar sker via videokommunikationstjänsten Zoom. Övrigt material och övningsuppgifter kommer att finnas tillgängliga på läroplattformen Canvas. Inloggningsuppgifter kommer skickas ut ca 1 vecka innan kursstart.

Tid och plats
Datum: Kursstart är 4 oktober kl. 09.00. Övriga kursdagar är 3 november 2021, 17 januari och avslutande träff 7 mars 2022. Kursdagarna är heldagar mellan 09:00 till 16:00. Utöver datumen ovan så är det planerat två kursdagar för egna studier och uppgifter, dessa dagar är 6 december 2021 och 14 februari 2022.

Plats: Kursen ges på distans via Zoom och Canvas.

Pris
12 500 kr exkl. moms. Kurslitteratur ingår inte i priset.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret "anmäl" på denna sida.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till psykologer, läkare, socionomer, barnmorskor och BVC-sköterskor.