KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande 5 hp, distans, HT21

Anmäl
FilnamnlabelFileSize
Produktblad KD HT21.pdf

De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att många av dessa kan uppnå ett kontrollerat drickande.

Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor. Kursen kommer att ges digitalt på distans.


Tid och plats:
4-5 oktober och 22 november 2021.

Kursen ges i form av interaktiva distansstudier via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom.

Pris
10 500 SEK (exkl moms) inkl. kurslitteratur.

Beskrivning av kursen

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT(kognitiv beteendeterapi)-behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion. Kursen bygger på den metod som beskrivs i boken ”Åter till kontrollerat drickande – en handbok för kliniker” (Studentlitteratur). Läs mer om kursen i PDF-filen ovan.

Kursens syfte

Syftet med kursen är att du ska tillgodogöra dig kunskap och färdigheter att kunna genomföra bedömning samt behandling enligt en manualbaserad behandlingsmetod med målsättningen kontrollerat drickande. Målet är att du självständigt ska kunna genomföra bedömning och behandling i slutet av kursen. Mer information finns i kursplanen som du hittar här.

Vem riktar sig utbildningen till

Personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, yrkesverksamma inom exempelvis primärvård, företagshälsovård eller specialiserad beroendevård.

Anmälan
Anmäl dig genom att klicka på "Anmäl" på denna sida.

Sista anmälningsdag 2021-09-09.


Anmäl