Exponeringsbaserad psykologisk behandling inom beteendemedicin 7,5 HP, VT22

Anmäl

Denna utbildning vänder sig till dig som är psykolog och ger kunskap och färdigheter i hur man genomför ”state of the art”-exponering för patienter med somatiska sjukdomar. Principerna kan även användas för att öka effektiviteten av exponeringsbehandling för patienter med psykiatriska tillstånd. Behandlingsupplägget är unikt i sitt innehåll och har visat sig vara effektivt för t.ex. irritable bowel syndrome hos barn och vuxna, fibromyalgi och hälsoångest samt lovande i pågående forskning på astma, eksem och förmaksflimmer.


Kursen är ackrediterad som specialistkurs hos Sveriges Psykologförbund.

Beskrivning av kursen

Patienter med somatisk sjukdom som söker överdrivet mycket vård utgör en stor belastning på sjukvården. Det är ofta uppenbart att psykologiska faktorer påverkar deras sjukvårdssökande men ofta har vårdgivaren inte de verktyg som krävs för att adressera dessa problem. Vid Karolinska Institutet har det utvecklats psykologisk behandling som specifikt riktar sig till dessa patienter och som visat sig effektiv i flera vetenskapliga studier.

Denna behandling minskar patienternas symtom och ökar deras funktion, vilket gör dem mindre benägna att söka vård. Du får således effektiva verktyg för att hjälpa patienter och arbetsgivaren (vårdgivaren) färre patienter som söker upprepad medicinsk vård som inte ger önskad effekt.

Mer information finns i kursplanen och i PDF-filen ovan.

Kursens syfte

Syftet är att öka tillgängligheten av effektiv psykologisk behandling för patienter inom primärvård och somatisk specialistvård. Detta uppnås genom att ge dig den teoretiska och praktiska kunskapen som krävs för att kunna använda sig av exponeringsbaserad behandling för patienter med somatiska sjukdomar.

Vem riktar sig utbildningen till

Detta är en kurs för legitimerade psykologer.

Förkunskaper

Legitimerade psykologer som genomgår specialistutbildning i psykologi (inriktningar Psykologisk behandling/Psykoterapi samt Hälsopsykologi). Företrädelsevis psykologer som arbetar inom primärvård och somatisk specialistvård.

Kursstart prel. februari 2022

Kursdagarna kommer publiceras inom kort tid. De tre första träffarna sker digitalt. De två fysiska kursträffarna och examinationen sker på Karolinska Institutet, campus Solna


Pris

15 900 kr exkl. moms. För- och eftermiddagskaffe och lunch ingår vid de fysiska kursträffarna.

Observera: Om det inte går att delta i fysiska träffar på grund av coronaviruset så kan kursen ges digitalt.

Mer information

För mer information om kursen och anmälan, välkommen att kontakta
Ulla Finati, projektlkoordinator, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se


Anmäl