Beroendetillstånd i vuxenpsykiatrin - att uppmärksamma och behandla, 3 hp, distans, HT21


Hög alkoholkonsumtion, bruk av beroendeskapande läkemedel samt narkotika är vanligt bland patienter inom vuxenpsykiatrin, men uppmärksammas alltför sällan. I denna kurs får du fördjupade kunskaper om dessa substanser samt evidensbaserade metoder för hur du kan uppmärksamma och behandla alkohol-, läkemedels samt narkotikaberoende i din kliniska vardag. Kursen ges digitalt på distans.

Beskrivning av kursen

Detta är en unik kurs i Sverige som fyller en viktig kunskapslucka inom vuxenpsykiatrin. Den ger dig färdigheter och kunskaper som kommer att hjälpa dig förbättra det kliniska omhändertagandet av dina patienter.

Efter kursen kommer du att ha kunskaper och färdigheter i metoder att uppmärksamma alkohol, läkemedelsbruk samt narkotika. Du kommer även ha mer kunskap om diagnostik samt evidensbaserad behandling.

Utbildningen är kostnadsfri för anställda inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) verksamhetsområde Psykiatri, dvs allmänpsykiatri, beroendevård, ätstörningsvård, eller rättspsykiatri. Kursen är även kostnadsfri för anställda hos HSF-upphandlad enhet inom psykiatri. Mer information finns i PDF-filerna ovan.


Ur kursinnehållet

• Övergripande epidemiologi kring riskbruk/skadligt bruk/beroende.
• Översikt om sekundärpreventiva interventioner, samt klinisk tillämpning av dessa.
• Biologiska och psykologiska bedömningsinstrument.
• Översikt om diagnostisering av skadligt bruk/beroende samt differential diagnostiska överväganden vid samsjuklighet av psykiatriska tillstånd.
• Evidensbaserad psykologisk och farmakologisk behandling.
• Sekundär prevention samt behandling av riskbruk/skadligt bruk/beroende vid psykiatrisk samsjuklighet.

Kursupplägg
Kursen ges digitalt på distans. Du kan därmed genomföra hela kursen från din hemort. Kursledarna är vana föreläsare och har god erfarenhet av att utbilda på distans. Webbföreläsningar varvas med interaktiva övningar och gruppdiskussioner online via videokommunikationstjänsten Zoom.

Kursdagarna omfattar teori och praktik där deltagarna aktivt övar de moment som ingår i kursen. Mellan kursdagarna förväntas deltagarna använda metoderna kliniskt. Obligatorisk närvaro gäller vid kursdagarna.

Datum: 20 oktober, 16 november 2021
Plats: Distans via Canvas och Zoom

Sista anmälningsdag: 15 september 2021. Anmäl dig genom att fylla i formuläret "Anmäl" på denna sida.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Vem riktar sig utbildningen till

Målgrupp

Personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänst som har möjlighet att tillämpa kursens innehåll kliniskt under kursens gång.

Kursen riktar sig i första hand till personal inom Stockholms läns sjukvårdsområde (Närsjukvårdsområde psykiatri) och av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlad psykiatrisk vårdenhet.