Ã…terfallsprevention, 3 hp, VT-21 (distans)


Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT.

Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

Beskrivning av kursen

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna utföra en kurs (i grupp eller individuellt) i återfallsprevention för klienter/patienter med olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol, droger. Mer information om kursen finns i PDF-erna på denna sida.

Kursupplägg

Kursen genomförs på distans under två heldagar, 12 april och 10 maj 2021, med teoretisk och praktisk undervisning och mellan kursdagarna genom webbaserade distansstudier. Kursdeltagarna får som kursuppgift att se de filmade sessioner som ingår i kursen med vissa inlagda hemuppgifter.

Kursen syftar till att lära behandlare, att utifrån manual, självständigt kunna utbilda klienter/patienter i återfallsprevention (enskilt eller i grupp).

Kursansvarig lärare kommer att vara sc
hemalagd vissa timmar mellan de schemalagda kursdagarna för att svara på frågor från kursdeltagarna i lärplattformen. Mer information kommer i välkomstbrevet och vid kursstart.


Tid och plats
Kursen genomförs under digitalt på distans under två heldagar 12 april och 10 maj 2021.

Pris
9600 SEK exkl moms.


Anmälan

Fyll i formuläret "Anmäl" på denna sida.

Sista anmälningsdag 11 mars 2021, eller så snart kursen är fulltecknad.