Omvårdnad av suicidnära personer, 4,5 hp, VT22


Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om bemötande och vårdrelationens betydelse för att motverka förhöjd suicidrisk på kort och lång sikt. Du kommer även ha ökad kunskap och färdigheter av betydelse för suicidriskbedömning i samband med psykiatrisk vård.

Beskrivning av kursen

Ur kursinnehållet
• psykiatrisk omvårdnad av suicidnära personer
• suicidprevention och suicidriskbedömning
• bemötande och vårdrelationens betydelse
• centrala begrepp och kunskapsstöd
• relevanta författningar och lagstiftning
• patient och närståendeperspektiv
• stöd till personal och efterlevande vid suicid

Kursupplägg

Kursen är delvis webbaserad och ges via lärplattformen Canvas och videokommunikationstjänsten Zoom. Det kommer vara tre schemalagda kursdagar där fokus är dialog och att lära av varandra. P.g.a. pandemin kommer dessa dagar att ges helt digitalt på distans. Som stöd för inlärning används inspelade föreläsningar, interaktiva övningar och gruppdiskussioner.

Kursen examineras i form av ett förbättringsarbete inom psykiatrisk omvårdnad inom egen vald specialitet.

Datum:
Kursdagar 14 mars, 1 april och 22 april

Plats:
Digitalt på distans via Zoom

Pris:
13 900 kr exkl. moms.

Kursen är kostnadsfri för anställda inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) verksamhetsområde Psykiatri d.v.s. allmänpsykiatri, beroendevård, ätstörningsvård, rättspsykiatri och BUP.

Litteratur ingår i priset.

Sista anmälningsdag är 2022-02-11

Läs mer om kursen i PDF:erna på denna sida.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen riktar sig till legitimerade sjuksköterskor i psykiatrisk specialistvård som kommer i kontakt med personer som är suicidnära.

Kursen riktar sig i första hand till anställda inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) verksamhetsområde Psykiatri, dvs allmänpsykiatri, beroendevård, ätstörningsvård, eller rättspsykiatri.

Kursen är även kostnadsfri för anställda hos HSF-upphandlad enhet inom psykiatri.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt examen från sjuksköterskeprogram.