Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården, 7,5 hp, HT21

Anmäl
FilnamnlabelFileSize
Kursinformation Tobak HT21.pdf

Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Kursens syfte
Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer deltagaren självständigt kunna utföra kvalificerad tobaks-avvänjning individuellt och i grupp. Vidare ingår att tillägna sig kunskap och strategier som kan användas som en integrerad del i tobaksuppdraget på den egna arbetsplatsen.

Kursinnehåll
Tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning. Tobaksförebyggande arbete i samhället, beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring, pedagogiska förhållningssätt i patientutbildning, kvalitetssäkring och uppföljning. Mer information finns i PDF-filerna ovan.

Plats: Kursen hållas på distans via Zoom och läroplattformen Canvas. Om möjligt kan vissa utbildningsdagar förekomma på Akademiskt primärvårdscentrum (Torsplan)
Solnavägen 1 E, 113 65 Stockholm

Pris:
Anställda inom Region Stockholm 9 700 SEK exkl moms
övriga 13 500 SEK exkl moms.

Personal verksam inom Region Stockholm har förtur. Kursen finansieras delvis av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i Region Stockholm.

Kursstart: 2 september 2021

Sista anmälningsdag
2021-06-15


Anmäl