Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården, 7,5 hp, HT21


Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Kursens syfte
Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer deltagaren självständigt kunna utföra kvalificerad tobaks-avvänjning individuellt och i grupp. Vidare ingår att tillägna sig kunskap och strategier som kan användas som en integrerad del i tobaksuppdraget på den egna arbetsplatsen.

Kursinnehåll
Tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning. Tobaksförebyggande arbete i samhället, beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring, pedagogiska förhållningssätt i patientutbildning, kvalitetssäkring och uppföljning. Mer information finns i PDF-filen ovan. Kursplanen hittar du här.

Plats
Kursen hållas på distans via Zoom och läroplattformen Canvas. Om möjligt kan vissa utbildningsdagar förekomma på Akademiskt primärvårdscentrum (Torsplan), Solnavägen 1E, Stockholm.

Pris
Anställda inom Region Stockholm 5 000 SEK exkl moms, övriga 13 500 SEK exkl moms.

Personal verksam inom Region Stockholm har förtur. Kursen finansieras delvis av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i Region Stockholm.

Kursstart: 2 och 3 september 2021. Övriga dagar 21 och 22 september,
27 oktober, 10 november, 22 november samt 8 december. Eget arbete 2 dagar.

Sista anmälningsdag
15 augusti 2021.