Vetenskapligt skrivande för ST-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, 4,5 hp, HT21

Anmäl

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som ST-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

OBS! Vid anmälan, skriv "Karolinska Universitetssjukhuset" i fälten för faktureringsuppgifter.

Kursen löper på onsdagar under tiden 13 oktober - 15 december 2021 och omfattar åtta obligatoriska föreläsningsdagar med en del tid avsatt för individuellt skrivande samt även individuellt arbete mellan kursträffarna. Det individuella arbetet består av skrivuppgifter och kommunikation samt peer review av annan deltagares arbete som en del i lärandeprocessen. Alla kursuppgifter fokuserar på respektive deltagares egen forskning och/eller intresseområde. Det är inte en förutsättning att kursdeltagaren bedriver egen forskning eller har egna forskningsresultat, men om sådana finns kan de ligga till grund för de individuella uppgifterna.

Beskrivning av kursen

Kursens innehåll
-Terminologi i vetenskapligt skrivande
-Individuella uppgifter
-Ett utkast till vetenskapligt manuskript
-Ett abstract
-En vetenskaplig poster
-En projektplan
-Svar på kommentarer från reviewers
-Ett cover letter
-En populärvetenskaplig artikel
-Skrivprocessen och engelska i vetenskapligt skrivande
-Språk
-Struktur
-Vanliga misstag
-Populärvetenskapligt skrivande
-Referenssökning och referenshantering (EndNote)
-Presentationsteknik för posterpresentationer
-Publikationsetik

Kursträffar

8 kursträffar under onsdagar mellan den 13 oktober och 15 december 2021.

Observera:
Det är ännu ej bestämt om kursen kommer ha fysiska träffar eller via om undervisningen kommer ske digitalt på de utsatta kursdatumen. Vi avvaktar utvecklingen av pandemin innan beslut om detta tas närmare kursstart,

Kursens syfte

Kursens övergripande syfte är att ge deltagaren kunskap om hur forskningsresultat kan presenteras i olika skriftliga format.

Förkunskaper

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som ST-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Kursledning
Anna G. Hildenbrand Wachtmeister
Universitetsadjunkt
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Karolinska Institutet

Mer information

Vid administrativa frågor:
Christina Bäckman, projektledare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: christina.backman@ki.se 

Anmälan
Sista anmälningsdag är 2021-09-20

Välkommen med din anmälan!


Anmäl