Perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi, 15 hp VT21


Denna kurs ger dig som sjuksköterska fördjupad kunskap inom de specifika problemområden som uppstår när barn genomgår kirurgiska ingrepp.

Beskrivning av kursen

Om kursen
Detta är en nationell och nordisk utbildning för specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård som inriktar sig mot pediatrisk kirurgi.

Kursen är indelad i två moment:
- Teori inom pediatrisk operationssjukvård 7,5 hp
- Klinisk utbildning inom pediatrisk kirurgi 7,5 hp

Kursens mål
Kursens övergripande mål är att du ska få:
- Fördjupad kunskap och kompetens i perioperativ omvårdnad inom den pediatriska kirurgin.
- Fördjupad förståelse och insikter om skillnaden när det gäller barn och vuxna i samband med kirurgi.

Du hittar mer information i PDF-filen ovan och i kursplanen.

Tid och plats
Kursen startar VT 2021 3-4 februari, 8-9 april
23 - 24 september samt 26 november 2021.

Kursen ges på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Pris
20 000 SEK exkl moms.

Anmälan
Sista anmälningsdag: 7 januari 2021. Anmäl dig genom att fylla formuläret "Anmäl" längst ner eller högst upp på denna sida.

------
Covid-19 - hur påverkas utbildningen?

På grund av den rådande situationen med covid-19 kan datum för eventuella fysiska kursträffar behöva flyttas alternativt genomföras som digitala träffar. Om hela utbildningen blir inställd utgår självklart inga kursavgifter. Har du några frågor får du gärna höra av dig.


Vem riktar sig utbildningen till

Behörighet
Legitimerad sjuksköterska / specialistsjuksköterska inom operationssjukvård
samt ett års arbetserfarenhet från pediatrisk operationsverksamhet.