Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik, 7,5 hp, VT21


Kursen vänder sig till dig som är ögonsjuksköterska, ST-läkare verksam inom oftalmologi, ögonläkare, optiker med magisterexamen samt ortoptist.

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper om diabeteskomplikationer i ögat. Du får även ökade kunskaper om vilka andra ögonförändringar som kan upptäckas i samband med ögonbottenfotografering.

Kursens mål

Du ska vid avslutad kurs:

• Förstå och förklara hur diabetes kan påverka
ögonen och den totala synupplevelsen.

• Förstå och förklara hur olika diabetiska näthinneförändringar ser ut på
ögonbottenfotografier.

• Förstå och förklara svårighetsgraden av olika diabetiska näthinneförändringar.

• Analysera bedöma och värdera fototeknik och dokumentation av ögonbottenbilder.

• Förstå värdet av tidig upptäckt av diabetiska förändringar i ögat för att möjliggöra framgångsrik behandling.

Mer information finns i PDF:en ovan. Kursplanen hittar du här.

Sagt om kursen
"Jag har redan fått användning för kursen i mitt dagliga arbete och kommer att ha användning för kunskaperna framöver. Jag kommer att göra en utökad bedömning på mina patienter. Vid behov kommer jag även komplettera med fler fundusfoto/öga." Bengt J Englund, leg. optiker/optometrist på Eyecare, Malmö. Läs hela Bengts omdöm här.

Covid-19 - hur påverkas utbildningen?
På grund av den rådande situationen med Covid-19 så genomförs denna utbildning nu på Distans med digitala kursträffar
.


Pris
20 000 SEK exkl moms.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret "Anmäl" högst upp på denna sida. Sista anmälningsdag: 2021-02-10.