Barnonkologisk vård för sjuksköterskor 30 hp, HT-21 – HT-23

Anmäl
FilnamnlabelFileSize
Kursinformation.pdf

En utbildning i barnonkologisk vård på totalt 30 högskolepoäng. Utbildningen finansieras av Barncancerfonden.

Observera att vid anmälan så måste du ange faktureringsadress - dessa fält är obligatoriska. Utbildningen är avgiftsfri eftersom den finansieras av Barncancerfonden, men anmälningssidan har vissa standarfält som alltid behövs fyllas i.

Beskrivning av kursen

Ur kursinnehållet
Kursen består av två delkurser på 15 hp vardera och innehåller barnonkologisk vård vid:
• Leukemier, lymfom och solida tumörer
 Familjens möte med barnonkologisk vård
 Psykosocialt omhändertagande
• CNS-tumörer, uppföljning och palliativ vård
 Evidensbaserad barnonkologisk vård
 Supportive care och klinisk etik

Tid och plats
Kursstart: Internat 1: 17-20 september på Hotel Bishops Arms i Strängnäs. Datum för resterande obligatoriska kursdagar kommer meddelas i god tid.

Vem kan söka utbildningen?
Utbildningen finansieras av Barncancerfonden och du som är legitimerad sjuksköterska och arbetar på en barnklinik där barn med cancer vårdas kan söka utbildningen. Under utbildningen förväntas Du arbeta med vård av barn med cancer. Byte av vårdinriktning från barnonkologi kan resultera i att du förlorar din utbildningsplats.

Vem riktar sig utbildningen till

Sjuksköterskor som arbetar med barn med cancer


Anmäl