Neurosjukvård,15 hp, HT21/VT22

Anmäl

Med hjärta för hjärnan erbjuder vi dig som sjuksköterska en kurs i Neurosjukvård 15 hp, som omfattar hela vårdprocessen och samtliga vårdnivåer. Neurosjukvård är en specialitet i ständig utveckling och omfattar många sjukdomar och stora patientgrupper. De senaste årens medicinska framsteg inom specialiteten skapar ett behov av ökad kompetens hos sjuksköterskan för att kunna bedriva en god och säker vård.

Arbetar du som sjuksköterska med neurologiska eller neurokirurgiska patienter och önskar fördjupa dina kunskaper då passar denna kurs dig.

Syfte och mål

Kursen syftar
till att ge fördjupade kunskaper om symtom, diagnostik, bedömning, behandling och specifik omvårdnad vid neurologiska och neurokirurgiska sjukdomar hos vuxna patienter. 

Om kursen

Neurosjukvård är en specialitet i ständig utveckling som omfattar många sjukdomar och stora patientgrupper. De senaste årens medicinska framsteg inom neurosjukvården har skapat ett behov av ökad kompetens hos sjuksköterskan för att en god och säker vård ska kunna bedrivas.

Mer information om kursen finns i PDF-filen ovan. Kursplanen finns här. Här kan du läsa mer om vad en tidigare deltagare tycker om kursen.

Pris utifrån anställningKarolinska universitetssjukhuset,

Tema Hjärta, Kärl och Neuro: 10 000 SEK exkl. moms
Karolinska universitetssjukhuset, övriga teman och funktioner:
15 000 SEK exkl. moms
Övriga vårdinstanser: 25 000 SEK exkl. moms.

Kursstart: 6 september 2021. Övriga kursdagar under höstterminen: 7 september, 4 oktober, 5 oktober, 8 november, 9 november, 6 december och 7 december. Vårterminens kursdagar (8 st.) meddelas vid kursstart.

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Kursen har fyra obligatoriska närvarotillfällen, undervisning sker genom reguljär undervisning med möjlighet till distansundervisning via Zoom och lärplattformen Canvas.

Sista anmälningsdag: 2021-08-01 

Karolinska Institutet och covid-19

Karolinska Institutet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19. Du hittar Karolinska Institutets riktlinjer gällande covid-19 här.


Anmäl