Motiverande samtal med patienter i primärvården, 7,5 hp, HT21

Anmäl

Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring?
Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod, då kan denna kurs passa dig?


Syftet med kursen är att du, efter genomgången utbildning, ska kunna tillämpa Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) i dialog med patienter i primärvården.

Kursens innehåll

• Förhållningssätt och MI-anda
• De fyra processerna i MI-samtalet
• Igenkännande och hantering av förändringsprat
• MI-metodens olika verktyg
• Samtalsstrategier i MI
• Kvalitetssäkring av MI genom kodning och feedback
• Etiska aspekter

Kursstart: 25/8
Övriga dagar: 8/9, 24/9, 29/10, 19/11, 15/12 samt
14/1 och 27/1 2022.


Plats: Digitalt via zoom alternativt på Akademiskt primärvårdscentrum, (Torsplan), Solnavägen 1 E, 11365 Stockholm

Pris: Anställda inom Region Stockholm: 9 700 SEK exkl. moms. Övriga deltagare från andra landsting och organisationer och i mån om plats är kurspris 13 500 kr exkl. moms.

För kurslitteratur och teknisk utrustning ansvarar kursdeltagaren.

Sista anmälningsdag 2021-06-15
Anmäl