Klinisk sårbehandling i praktiken, 7,5 hp, HT21Denna kurs vänder sig till sjuksköterskor och annan vårdpersonal med intresse för sår och sårbehandling.

Stockholms enda specialistcentra för svårläkta sår, Sårcentrum på Södersjukhuset, har tillsammans med Karolinska Institutet tagit fram denna uppdragsutbildning inom klinisk sårbehandling i praktiken.


Unikt för denna kurs är att den innehåller patientnära undervisning på Sårcentrum för en mer grundläggande koppling mellan teori och praktik. Mer information finns i kursinformationsbladet ovan. Kursplanen hittar du här.Pris: 16 500 SEK exkl moms
Kursdagar: 7-8/9, 21-22/9, 5-6/10 samt 8/12 + Verksamhets integrerad utbildning(VIL-dagar) mellan v.41-47