Vaccinering i praktiken, 3hp, HT21

Anmäl

Utbildningen Vaccinering i praktiken, 3 hp erbjuder läkare och sjuksköterskor fortbildning inom allmän vaccinologi och avseende samtliga vacciner som används i Sverige i dag. Kursen hålls för femte gången och är Sveriges enda högskoleutbildning inom praktisk vaccinologi.

Kursens mål
1. Fördjupa kunskapen hos läkare och sjuksköterskor som arbetar praktiskt med patientfrågeställningar kring vaccinering, indikationer och riskbedömningar samt ordinerar och/eller vaccinerar barn eller vuxna.
2. Ge fler sjuksköterskor behörighet att självständigt ordinera vissa programvaccinationer.

Kursens syfte
Efter genomgången kurs kommer du ha fördjupad kunskap inom vaccinologi: effekt, biverkningar, intervall och allergier med fokus på programvaccinationer. Mer information finns i kursinformationsbladet ovan. Kursplanen hittar du här.

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel (HSLF FS2018:43) ger denna utbildning underlag för behörighet att självständigt ordinera vissa programvacciner som sjuksköterska utan annan tidigare relevant specialistutbildning.


OBS!
Denna uppdragsutbildning arrangeras på uppdrag av Expertgruppen för vaccinationer i Stockholms läns landsting (SLL) och är i första hand riktad till läkare och sjuksköterskor som är yrkesmässigt verksamma med att praktisk vaccinera i Stockholms - och Södermanlands Län. Det gäller både offentliga och privata aktörer från primärvård, barnhälsovård, infektions- och barnkliniker, företagshälsovård samt vaccinationsmottagningar.

I mån av plats erbjuds deltagande till övriga sökanden från andra län.


Kursstart med Block I onsdag den 29-30/9 samt fredag 1/10 Block 2 18-19/11 2021.
Plats: Campus Solna, Karolinska Institutet, Stockholm. Kursen ges med fysiska träffar i en stor lokal så distans kan hållas.

Pris: 8 000 SEK exkl moms
Sista anmälningsdag: 2020-12-15.


Anmäl