Cannabis, förekomst, skador och behandling 3hp, VT21 (distans)

Anmäl

Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer som använder Cannabis. Målet med kursen är att ge en översiktlig kunskap om cannabisproblematiken; prevalens och epidemiologi, skaderisker, påverkan på hjärnan och beroendeutveckling, biologiska markörer och behandlingsalternativ.

Beskrivning av kursen

Kursens syfte
Kursen syftar till att ge en bred översiktlig kunskap kring Cannabisberoende. Mer information finns i PDF-filerna ovan.

Kursupplägg
Kursen genomförs digitalt på distans under två heldagar med teoretisk och praktisk undervisning via videokommunikationstjänsten Zoom. Det finns en stor tonvikt på praktisk klinisk tillämpning. Mellan kursdagarna sker distansstudier i lärplattformen Canvas.

Datum
26 mars och 23 april 2021.

Plats
Interaktiva distansstudier via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom.

Kursledning/examinator
Ulric Hermansson, med.dr. adjungerad lektor vid Karolinska Institutet och examinator.

Pris
8950 SEK exkl. moms. Kurslitteratur ingår.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret "Anmäl" längst ner på denna sida senast 22 februari 2021.

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll:

Ulric Hermansson

Centrum för psykiatriforskning

E-post: ulric@bahnhof.se

Vid frågor om anmälan och fakturering:

Nadja Saltell
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

E-post: nadja.saltell@ki.se

Vid praktiska frågor kring kursen:

Anja Sedman

Centrum för psykiatriforskning

Epost: anja.sedman@ki.se

Tel: 076-1372104


Anmäl