Grundläggande högskolepedagogik VT2021


Kursen är en allmän introduktion till pedagogik inom högre utbildning som gör det möjligt för dig att diskutera teori och begrepp inom högskolepedagogik relaterat till din praktik och egna erfarenheter.

Beskrivning av kursen

I denna unika utbildning faciliteras varje enskild arbetsgrupp av en lärare och handledning ges under hela kursens gång.

Kursen motsvarar fem veckors högskolestudier fördelade över en termin. Studierna bedrivs främst via lärplattformen Canvas och bygger på arbete med individuella skriftliga uppgifter och litteraturstudier samt gruppdiskussioner och kamratåterkoppling i en liten grupp. Kursen kommer att genomföras på både svenska och engelska. Önskemål om språk anges vid anmälan och kommer så långt det går vara utgångspunkt för skapandet av de små kursgrupper som kommer att studera tillsammans under kursen.

Kursen består av fem moment samt ett examinationsmoment. Varje moment pågår under två veckor där den första veckan är egna studier och den andra veckan gruppdiskussion i lärplattformen.

Datum
25 januari 2021 - 24 maj 2021. Obligatorisk fysisk träff på campus 4 februari 2021.

Kursens syfte

Målet med denna kurs är bland annat att ge dig som lärare inom högre utbildning metoder för att hjälpa dina studenter nå bättre studieresultat. Kursen har även som syfte att utveckla din kunskap om undervisning och lärande och bidra till att du blir en mer medveten och reflekterande lärare.

Vem riktar sig utbildningen till

Anställda på högre läroverk eller sjukhus som undervisar.

Förberedelser
Du behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling och behöver kunna delta under den andra veckan i varje moment i asynkron gruppdiskussion (inte i realtid, du deltar när det passar dig) via lärplattformen. Utbildningen har en obligatorisk fysisk träff på campus 4 februari 2021.

Pris
21 500 SEK, exkl. moms.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret "Anmäl" på denna sida.