Handledarutbildning för barnmorskor, läkare och barnsjuksköterskor (Öppenvård), 7,5 hp, HT20

Anmäl

För dig som arbetar inom öppenvården är den huvudsakliga målsättningen är att kursdeltagarna förvärvar grundläggande kunskap om pedagogiska modeller som är applicerbara inom temat barn och kvinnosjukvård och som både studenter och handledare finner utvecklande för studenters lärande.

Beskrivning av kursen

Kursmål

Kursens övergripande mål är att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna:

- beskriva den teoretiska bakgrunden till olika lärandemodeller i verksamhetsförlagd utbildning
- tillämpa kunskap om återkoppling i samband med olika handledningsmodeller
- reflektera kring studentens och handledarens olika roller och ansvar i den verksamhetsförlagda utbildningen
- reflektera kring hur olika modeller kan utveckla studentens lärande inom området.

Kursinnehåll och kursupplägg

Det finns olika handledarmodeller som både främjar lärandet för studenten och ger handledare andra möjligheter att handleda. En modell som studeras i kursen är Peer Learning, en pedagogisk modell som anses främja studenters lärande genom att studenter i par lär gemensamt, av och tillsammans med varandra.

Peer Learning möjliggör också handledares reflektion över sin egen kompetens och utveckling.

Reflektion ingår idag i utbildningen av barnmorskor, läkare och specialistsjuksköterskor inom barn och ungdom och kan beskrivas som en inre dialog där man sorterar tankar, känslor och gjorda erfarenheter. I kursen ges möjlighet att studera olika modeller av lärande och reflektera över hur dessa kan tillämpas inom området.

Genom färdighetsövningar tränas förmågan att ge och ta emot återkoppling och i seminarieform diskuteras studenters och handledares olika roller och ansvar. Mer information finns i PDF-filerna ovan.

Kursavgift: 16 900 SEK exkl. moms
Sista anmälningsdag: 2020-09-15. Anmäl dig genom att fylla i formuläret "Anmäl" nedan.


--------
Covid-19 -  hur påverkas utbildningen?
 
På grund av den rådande situationen med covid-19 kan datum för eventuella fysiska kursträffar behöva flyttas alternativt genomföras som digitala träffar. Om hela utbildningen blir inställd utgår självklart inga kursavgifter. Har du några frågor får du gärna höra av dig.


Anmäl