Barnendokrinologi, 15 hp, VT21


En kurs för dig som vill utöka din kompentens inom barnendokrinologi. Kursen är unik och ges med glesa intervaller; senaste kurstillfället var 2014.

Efter avslutad kurs kommer du ha en specialistkompetens inom barnendokrinologi med kompetens inom pubertet, tillväxt och endokrina sjukdomar. Du kommer kunna planera och genomföra endokrina provtagningar/utredningar och vårda barn med endokrina sjukdomar.

Beskrivning av kursen

Målgrupp
Kursen vänder sig till sjuksköterskor som vill utöka sin kompetens inom barnendokrinologi. Målgruppen är sjuksköterskor inom barn och ungdom, barnavårdscentraler och distrikt- och skolsjuksköterskor.

Mål och syfte
Målet med kursen är att ge dig en fördjupad och bred kompetens inom barnendokrinologi och att ge dig kunskaper om vårdbehov och omvårdnad vid endokrina sjukdomstillstånd.

Ur kursinnehållet
• Det normala endokrina systemet
• Tillväxt och pubertet
• Endokrina diagnoser och behandling
• Bakomliggande faktorer till endokrina avvikelser
• Tillväxtkurvor och BMI förlopp
• Vårdbehov och omvårdnad vid endokrina utredningar
• Vårdbehov och omvårdnad vid endokrina sjukdomstillstånd

Mer information finns i PDF-filerna ovan. Kursplanen hittar du här.

Tid och plats
Kursstart 28 januari 2021. Två webinarer (online träffar) och åtta fysiska träffar fram tills kursavslut 13 januari 2022. Mer information finns kursinformationsbladet ovan.

Citat från tidigare deltagare
"Jobbet blir roligare och mer stimulerande när man kan mer. Jätteroligt när man märker att man kan vara mer aktiv i diskussioner och olika patientfall, med läkarna och andra kollegor. Också i mötet med patienter känner jag att jag kan ge mer, vågar ge mig in i samtal och undervisning som kräver att jag kan och vet mycket om ämnet."

"Jag känner mig tryggare i min yrkesroll och jag tycker det här är otroligt intressant. Vill bara lära mig mer."

Pris
20 000 SEK exkl moms.

Anmälan
Sista anmälningsdag: 2020-12-15. Anmäl dig genom att fylla i formuläret "Anmäl" på denna sida.

Covid-19 -  hur påverkas utbildningen?
 
På grund av den rådande situationen med covid-19 kan datum för eventuella fysiska kursträffar behöva flyttas alternativt genomföras som digitala träffar. Om hela utbildningen blir inställd utgår självklart inga kursavgifter. Har du några frågor får du gärna höra av dig.