Diabetes i primärvården - fördjupning, 7,5 hp, VT21


Den här fördjupningskursen är för dig som arbetar i primärvården med patienter med typ 2 diabetes och som har gått grundkursen Diabetes i primärvården, eller redan har goda kunskaper om diabetes.

Kursen ger dig kunskaper om den senaste forskningen och stärker din förmåga att arbeta förebyggande med diabetes och dess komplikationer.


Pris: 11 900 SEK för anställda inom SLL och 15 000 SEK för övriga.

Plats: Interaktiva föreläsningar och grupparbeten via videokommunikationstjänsten Zoom och studier på lärplattformen Canvas.

Kursstart: 2021-02-01.

Beskrivning av kursen

Syfte och mål
Kursens syfte är att stärka dig i din yrkesroll och att med en evidensbaserad utbildning utrusta dig med det senaste från forskningen. Målet är att öka din kompetens inom omvårdnad av personer med typ 2 diabetes och att förbättra din förmåga att arbeta förbyggande.

  1. Du får kunskaper i bemötande av personer med diabetes och stöd i deras egenvård.
  2. Du kommer att få fördjupade kunskaper i hur du kan stödja patienter med diabeteskomplikationer.
  3. Du lär dig även att arbeta förbyggande med typ 2 diabetes genom att utveckla rutiner för att identifiera och screena för prediabetes.
  4. Du kommer även få kunskap i beteendeförändring genom stärkta färdigheter i ett personcentrerat förhållningssätt.
Mer information finns i PDF-filen ovan. Kursplanen hittar du här.
Målgrupp
Legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska som har genomgått Diabetes i primärvården I (7,5hp) eller motsvarande. Du ska ha arbetat med diabetespatienter i primärvården i minst 1 år och i omfattningen minst 20% av tjänsten. Intyg från verksamhetschef kommer att krävas.

Anmälan: Anmäl dig genom att fylla i formuläret "Anmäl" längst ner på denna sida.