Cancer och blodsjukdomar hos barn och ungdomar - ST Barnonkologi, HT-21

Anmäl

Detta är en kurs för blivande läkare som ger fördjupade kunskaper om när barncancer skall misstänkas och hur utredning initieras beroende på vårdnivå.

Efter kursen kommer deltagarna, i samråd med barnonkologiska centra, kunna handlägga initial utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av cancer hos barn och unga enligt gällande vårdprogram och ha kännedom om på vilka vårdnivåer de olika stegen sker.

Kursen är LIPUS certifierad.

Beskrivning av kursen

Datum: 8-12 november 2021

Plats: Fysiska träffar på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm.
Alternativt digitalt på distans om pandemin inte möjliggör fysiska träffar.

Sista anmälningsdag är 10 oktober 2021


Anmäl